Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

prof. JUDr. Marek Števček, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra občianskeho práva
profesor
+421 2 9012 9494
Konzultačné hodiny prebiehajú v Kancelárii rektora na prvom poschodí v novej budove. Konajú sa iba cez výučbovú časť semestra a iba po predchádzajúcej dohode e-mailom.

Eva Štibraná

Právnická fakulta UK, Úsek prodekana pre vzdel. činnosť a VVČ, Akademická knižnica PraF
Oddelenie spracovania periodík, knihovník - špecialista na katalogizáciu
+421 2 9012 9106
525 NB

Soňa Tomanová

Právnická fakulta UK, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
odborný sekretár, sekretárka, i. n.
+421 2 9012 2020
02/592 44 440
514 NB

doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD.

Právnická fakulta UK, Úsek prodekana pre Medzinárodné vzťah CŠ
prodekan
303 SB (room no 303 Old Building)
303 SB/old buiding

doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra ústavného práva
docent
+421 2 9012 2054
303 SB
Konzultácie len online prostredníctvom Microsoft Teams (úp- kód: 8eldmyl), možný aj iný termín podľa dohody e-mailom.
Štvrtok09:30 – 10:30

JUDr. Lukáš Turay, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi

doc. JUDr. Mgr. Martin Turčan, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra teórie práva a sociálnych vied
docent
+421 2 9012 9560
612 NB
Konzultačné hodiny: po dohode e-mailom

Mgr. Petra Uličná, PhD.

Právnická fakulta UK, Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie
odborná asistentka/assistant professor
+421 2 9012 9538
108 SB
Štvrtok10:30 – 12:30

prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra správneho a environmentálneho práva
docent / associate professor
+421 2 9012 2067
316 SB
Konzultačné hodiny podľa dohody e-mailom alebo telefonicky na telefónnom čísle +421907655709.

doc. JUDr. Jozef Valuch, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9012 9237
307 SB
Expertíza: Medzinárodné právo verejné
Konzultačné hodiny: po dohode elektronicky
Prvá Predchádzajúca ... 17 18 [19] 20 Nasledujúca Posledná