Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

doc. JUDr. Jozef Valuch PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9012 9237
307 SB
Utorok 16:45 - 18:10

Mgr. Dominika Veselá

Právnická fakulta UK, Ústav klinického právneho vzdelávania
referent v administratíve, i. n.
+421 2 9012 2026
310 SB

doc. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva
docent vysokej školy, univerzity
+421290129308
105 SB
Utorok 13:00 - 14:00
Utorok 16:00 - 17:00

doc. JUDr. Jozef Vozár CSc.

Právnická fakulta UK, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
docent vysokej školy, univerzity

prof. JUDr. Marián Vrabko CSc.

Právnická fakulta UK, Katedra správneho a environmentálneho práva
profesor
+421 2 9012 9229
315A SB
Utorok 12:00 - 13:00
Streda 14:00 - 15:00

Jarmila Walterová

Právnická fakulta UK, Dekanát - útvaty tajomníka fakulty, Ekonomické oddelenie, Referát mzdovej učtárne
účtovník mzdový
+421 2 9012 9484
312 SB

Mgr. Petra Žárská PhD., LL.M.

Právnická fakulta UK, Ústav práva informačných technológii a práva duševného vlastníctva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2072
517
konzultačné hodiny streda 13:00 - 13:45
konzultačné hodiny:Utorok 16:45-17:25 v miestnosti č. 517
Prvá Predchádzajúca ... 17 18 [19]