Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo PhD.

Právnická fakulta UK, Úsek prodekana pre ped. činnosť
prodekan fakulty

doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo PhD.

Právnická fakulta UK, Ústav európskeho práva
docent
+421 2 9012 9657
419 SB
Pondelok 12:00 - 13:30

Mgr. Dominika Boháčová

Právnická fakulta UK, Úsek prodekana pre ped. činnosť, Študijné oddelenie
študijná referentka
+421 2 9012 2029
211 SB
2 Mgr. denná forma, 2 Mgr. externá forma

Blanka Boriová

Právnická fakulta UK, Úsek prodekana pre vzdel. činnosť a VVČ, Akademická knižnica PraF
knihovník, archivár, evidenčný zamestnan
+421 2 9012 2035
531 NB

RNDr. Daniela Brillová PhD.

Právnická fakulta UK, Úsek prodekana pre vzdel. činnosť a VVČ, Odd. vedy a doktorandského štúdia
odborný administratívny zamestnanec, i. 
+421 2 9012 9418
319 SB

doc. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko CSc.

Právnická fakulta UK, Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva
docent
+421 2 9012 9289
107 SB
Pondelok 10:45 - 11:30
Utorok 10:45 - 11:30

Ing. Ľudmila Bubniaková

Právnická fakulta UK, Dekanát - útvaty tajomníka fakulty, Ekonomické oddelenie, Referát ekonomiky práce
odborný administratívny zamestnanec, i. 
+421 2 9012 9272
312 SB

doc. JUDr. Eduard Burda PhD.

Právnická fakulta UK,
dekan, prodekan fakulty

doc. JUDr. Eduard Burda PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9012 2222
02/592 44 103
321 SB
321SB
Konzultačné hodiny: Streda 10:40 - 11:40
Prvá Predchádzajúca 1 [2] 3 4 ... Nasledujúca Posledná