Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Mgr. Dominika Boháčová

Právnická fakulta UK, Úsek prodekana pre ped. činnosť, Študijné oddelenie
študijná referentka
+421 2 9012 2029
211 SB
Pondelok 08:00 - 11:30
Utorok 12:30 - 15:30
Streda 08:00 - 11:30

Blanka Boriová

Právnická fakulta UK, Úsek prodekana pre vzdel. činnosť a VVČ, Akademická knižnica PraF
knihovník, archivár, evidenčný zamestnan
+421 2 9012 2035
531 NB

RNDr. Daniela Brillová PhD.

Právnická fakulta UK, Úsek prodekana pre vzdel. činnosť a VVČ, Odd. vedy a doktorandského štúdia
odborný administratívny zamestnanec, i. 
+421 2 9012 9418
319 SB

doc. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko CSc.

Právnická fakulta UK, Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva
docent
+421 2 9012 9289
107 SB
Pondelok 10:45 - 11:30
Piatok 09:00 - 10:00

Ing. Ľudmila Bubniaková

Právnická fakulta UK, Dekanát - útvaty tajomníka fakulty, Ekonomické oddelenie, Referát ekonomiky práce
odborný administratívny zamestnanec, i. 
+421 2 9012 9272
312 SB

doc. JUDr. Eduard Burda PhD.

Právnická fakulta UK,
dekan, prodekan fakulty

doc. JUDr. Eduard Burda PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9012 2222
02/592 44 103
321 SB
321SB
Konzultačné hodiny: Streda 10:40 - 11:40

JUDr. Katarína Burdová PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 9330
+421 2 9012 9330
306B SB
Utorok 10:40 - 12:10

JUDr. Mgr. Petra Capandová PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
106 SB PraF
Pondelok 17:30 - 18:10
Streda 17:30 - 18:10
Prvá Predchádzajúca 1 [2] 3 4 ... Nasledujúca Posledná