Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Mgr. Tamara Čipková, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra občianskeho práva
odborný asistent
+421 2 9012 9247
616 NB
Utorok14:00 – 15:25

JUDr. Veronika Čunderlík Čerbová, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
02/592 44 396
106 SB
Konzultácie: individuálne po dohode e-mailom.

Anna Danišovičová

Právnická fakulta UK, Úsek prodekana pre vzdel. činnosť a VVČ, Akademická knižnica PraF
Oddelenie knižničných služieb, knihovník
+421 2 9012 2112
531 NB

Mgr. Martin Daňko, PhD.

Právnická fakulta UK, Ústav práva informačných technológii a práva duševného vlastníctva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2069
02/592 44 114
č. 516 NB
Konzultačné hodiny cez TEAMS Pondelok: 10:00 - 11:00

JUDr. Yana Daudrikh, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra finančného práva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2080
02/592 44 217
203 SB
m.č. 203 SB
Konzultačné hodiny: individuálne po dohode e-mailom

Mgr. Alexandra Debnárová, PhD.

Právnická fakulta UK, Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2045
111 SB
Utorok11:00 – 12:00
Štvrtok09:30 – 10:30

prof. Mgr. Mgr. Andrej Démuth, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra teórie práva a sociálnych vied
profesor vysokoškolský, univerzitný
609
Konzultačné hodiny po dohode emailom
Prvá Predchádzajúca 1 2 [3] 4 5 ... Nasledujúca Posledná