Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

prof. JUDr. Jozef Čentéš PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
profesor
+421 2 9012 9555
02/592 44 555
515 NB
konzultačné hodiny: utorok 11:00 - 12:00 štvrtok 11:00 - 12:00

Mgr. Tamara Čipková PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra občianskeho práva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 9247
616 NB
Streda 15:15 - 16:40

doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra finančného práva
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9012 9217
203 SB
Konzultácie: individuálne po dohode e-mailom

Anna Danišovičová

Právnická fakulta UK, Úsek prodekana pre vzdel. činnosť a VVČ, Akademická knižnica PraF
Oddelenie knižničných služieb, knihovník
+421 2 9012 2112
531 NB

Mgr. Martin Daňko PhD.

Právnická fakulta UK, Ústav práva informačných technológii a práva duševného vlastníctva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2069
02/592 44 114
č. 517 NB
Konzultačné hodiny Utorok: 12:15 - 13:00 Štvrtok: 16:00 - 16:45

Mgr. Alexandra Debnárová PhD.

Právnická fakulta UK, Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2045
111 SB
konzultačné hodiny: streda 12:30-13:030 štvrtok 9:30-10:30

prof. Mgr. Mgr. Andrej Démuth PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra teórie práva a sociálnych vied
profesor vysokoškolský, univerzitný
609
Konzultačné hodiny po dohode emailom: ZS 2019/2020 štvrtok 10:50-12:10

doc. JUDr. Marek Domin PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra ústavného práva
docent
+421 2 9012 2091
328 SB
Konzultačné hodiny dňa 22. 10. 2019 nebudú.
Utorok 13:00 - 14:30

Ing. Gabriela Dováľová PhD.

Právnická fakulta UK, Ústav ekonomických vied
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2093
Streda 11:45 - 12:45

Mgr. Daniela Dranačková

Právnická fakulta UK, Úsek prodekana pre vzdel. činnosť a VVČ, Akademická knižnica PraF
Oddelenie bibliograficko-informačné, odborný dokumentarista
+421 2 9012 9641
525 NB
Prvá Predchádzajúca 1 2 [3] 4 5 ... Nasledujúca Posledná