Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

prof. ThDr. PaedDr. Ján Duda PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva
profesor vysokoškolský, univerzitný

Anna Dudová

Právnická fakulta UK, Dekanát - útvaty tajomníka fakulty, Ekonomické oddelenie, Podateľňa fakulty
referent v administratíve, i. n.
+421 2 9012 9454
107a SB

Mgr. Martin Dufala PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra správneho a environmentálneho práva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2063
317 SB
Streda 15:15 - 16:00
Štvrtok 10:00 - 10:45

Mgr. Lenka Dufalová PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra občianskeho práva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 9557
623 NB
Utorok 10:45 - 12:10

JUDr. Jana Duračinská PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 9404
205 SB
Konzultačné hodiny: utorok: od 16:45 do 18:10 iný čas po predchádzajúcej dohode mailom

doc. JUDr. Branislav Fábry PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra teórie práva a sociálnych vied
odborný asistent
+421 2 9012 2030
609 NB

doc. JUDr. Iveta Fedorovičová CSc.

Právnická fakulta UK, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9012 2007
510 NB
Streda 13:00 - 14:30

JUDr. Imrich Fekete CSc.

Právnická fakulta UK, Katedra občianskeho práva
odborný asistent vysokej školy
+421 2 9012 9667
02/592 44 667
624 NB
Konzultačné hodiny Streda 7,45-9.10
Pondelok 12:15 - 13:40

prof. JUDr. Svetlana Ficová CSc.

Právnická fakulta UK, Katedra občianskeho práva
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9012 9533
Konzultačné hodiny: utorok 8.30 - 9.10 hod a 10.40 - 11.20 hod (len počas zimného semestra od 23.9. do 20.12.2019)

Deana Fischlová

Právnická fakulta UK, Dekanát - útvaty tajomníka fakulty, Ekonomické oddelenie, Referát správy majetku a MTZ
referent hospodárskej správy
+421 2 9012 9666
107a SB
Prvá Predchádzajúca ... 2 3 [4] 5 6 ... Nasledujúca Posledná