Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Mgr. Daniela Dranačková

Právnická fakulta UK, Úsek prodekana pre vzdel. činnosť a VVČ, Akademická knižnica PraF
Oddelenie bibliograficko-informačné, odborný dokumentarista
+421 2 9012 9641
525 NB

prof. ThDr. PaedDr. Ján Duda PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva
profesor vysokoškolský, univerzitný

Anna Dudová

Právnická fakulta UK, Dekanát - útvaty tajomníka fakulty, Ekonomické oddelenie, Podateľňa fakulty
referent v administratíve, i. n.
+421 2 9012 9454
107a SB

Mgr. Martin Dufala PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra správneho a environmentálneho práva
odborný asistent / assistant professor
+421 2 9012 2063
317 SB
Konzultačné hodiny v LS 2019/2020: utorok 13.00 - 13.40, štvrtok 14.30 - 15.10
Utorok 13:00 - 13:40
Štvrtok 14:30 - 15:10

Mgr. Lenka Dufalová PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra občianskeho práva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 9557
623 NB
Utorok 10:45 - 12:10

doc. JUDr. Jana Duračinská PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
odborný asistent / assistant professor
+421 2 9012 9404
205 SB
Konzultačné hodiny: utorok: od 16:45 do 18:10 iný čas po predchádzajúcej dohode mailom

doc. JUDr. Michal Ďuriš PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov
docent vysokej školy, univerzity
02/592 44 537
305 SB
Konzultačné hodiny: pondelok 07.00 - 07.45 hod. štvrtok 14.30 - 15.10 hod.

doc. JUDr. Branislav Fábry PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra teórie práva a sociálnych vied
odborný asistent
+421 2 9012 2030
609 NB

doc. JUDr. Iveta Fedorovičová CSc.

Právnická fakulta UK, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
docent / associate professor
+421 2 9012 2007
510 NB
Utorok 15:15 - 16:45

JUDr. Imrich Fekete CSc.

Právnická fakulta UK, Katedra občianskeho práva
odborný asistent vysokej školy
+421 2 9012 9667
02/592 44 667
624 NB
Konzultačné hodiny Streda 7,45-9.10
Pondelok 12:15 - 13:40
Prvá Predchádzajúca ... 2 3 [4] 5 6 ... Nasledujúca Posledná