Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

JUDr. Lenka Freel PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2134
02/592 44 268
603 NB
Konzultačné hodiny: na základe e-mailovej komunikácie
Utorok 11:00 - 12:15

Bc. Anna Frlavsová

Právnická fakulta UK, Sekretariát dekana a tajomníka fakulty
odborný sekretár, sekretárka, i. n.
+421 2 9012 9103
+421 2 9012 9104
+421 2 9012 9631
321 SB

prof. PhDr. František Gahér CSc.

Právnická fakulta UK, Katedra teórie práva a sociálnych vied
profesor
Utorok 12:20 - 14:20
Utorok 14:20 - 14:20

doc. JUDr. Marián Giba PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra ústavného práva
docent
+421 2 9012 9299
302 SB
Konzultačné hodiny možné aj podľa dohody
Utorok 10:00 - 11:30

Elena Gibalová

Právnická fakulta UK, Úsek prodekana pre vzdel. činnosť a VVČ, Akademická knižnica PraF
Oddelenie spracovania záverečných prác, knihovník - špecialista na katalogizáciu, sekretariát
+421 2 9012 2109
526 NB

JUDr. Barbora Grambličková PhD., LL.M.

Právnická fakulta UK, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
204 SB
Streda 09:30 - 10:30

JUDr. Martin Gregor PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2012
107 SB
Utorok 07:00 - 07:45
Streda 10:45 - 12:00

Peter Halan

Právnická fakulta UK, Sekretariát dekana a tajomníka fakulty
vodič osobného automobilu
Prvá Predchádzajúca ... 3 4 [5] 6 7 ... Nasledujúca Posledná