Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

prof. JUDr. Svetlana Ficová CSc.

Právnická fakulta UK, Katedra občianskeho práva
profesor/professor
+421 2 9012 9533
Konzultačné hodiny: utorok 8.30 - 9.10 hod a 10.40 - 11.20 hod (len počas letného semestra od 17.2. do 15.5.2020)

Deana Fischlová

Právnická fakulta UK, Dekanát - útvaty tajomníka fakulty, Ekonomické oddelenie, Referát správy majetku a MTZ
referent hospodárskej správy
+421 2 9012 9666
107a SB

JUDr. Lenka Freel PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2134
02/592 44 268
603 NB
Konzultačné hodiny: na základe e-mailovej komunikácie

Bc. Anna Frlavsová

Právnická fakulta UK, Sekretariát dekana a tajomníka fakulty
sekretariát dekana
+421 2 9012 9103
+421 2 9012 9104
+421 2 9012 9631
321 SB

prof. PhDr. František Gahér CSc.

Právnická fakulta UK, Katedra teórie práva a sociálnych vied
profesor
Utorok 12:20 - 14:20
Utorok 14:20 - 14:20

doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra teórie práva a sociálnych vied
docent vysokej školy, univerzity

Mgr. Katarína Garajová

Právnická fakulta UK, Úsek prodekana pre vzdel. činnosť a VVČ, Akademická knižnica PraF
knihovník, archivár, evidenčný zamestnan

doc. JUDr. Marián Giba PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra ústavného práva
docent
+421 2 9012 9299
302 SB
Konzultačné hodiny možné aj podľa dohody
Pondelok 10:45 - 12:15

Elena Gibalová

Právnická fakulta UK, Úsek prodekana pre vzdel. činnosť a VVČ, Akademická knižnica PraF
Oddelenie spracovania záverečných prác, knihovník - špecialista na katalogizáciu, sekretariát
+421 2 9012 2109
526 NB
Prvá Predchádzajúca ... 3 4 [5] 6 7 ... Nasledujúca Posledná