Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Mgr. Jana Abraham

Právnická fakulta UK, Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
110SB
Pondelok 09:30 - 10:30
Štvrtok 12:15 - 13:15

JUDr. Jozef Andraško PhD.

Právnická fakulta UK, Úsek prodekana pre vzťahy s verejnosťou
dekan, prodekan fakulty

JUDr. Jozef Andraško PhD.

Právnická fakulta UK, Ústav práva informačných technológii a práva duševného vlastníctva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2070
02/592 44 636
02/9012 2070
517 NB
Streda 12:45 - 13:45

Ester Bagiová

Právnická fakulta UK, Úsek prodekana pre ped. činnosť, Študijné oddelenie
študijná referentka
+421 2 9012 9311
212A SB
2. Mgr. denná forma, 2. Mgr. externá forma
Pondelok 08:00 - 11:30
Utorok 12:30 - 15:30
Streda 08:00 - 11:30
Piatok 11:30 - 13:30

Mgr. Sandra Banková

Právnická fakulta UK, Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
110 SB
110 SB
Pondelok 10:50 - 11:50
Štvrtok 10:50 - 11:50

prof. Mgr. Ľubomír Batka Dr. theol.

Právnická fakulta UK, Katedra teórie práva a sociálnych vied
profesor
+421 2 9012 2031
0911 992 715
2031
NB 609

JUDr. Daniel Bednár PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 9439
304 SB
Utorok 12:30 - 13:40

JUDr. Andrej Beleš PhD.

Právnická fakulta UK, Ústav európskeho práva
odborný asistent
+421 2 9012 9162
420 SB
Pondelok 13:00 - 14:30

doc. JUDr. Radovan Blažek PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
odborný asistent
+421 2 9012 2010
02/592 44 452
512 NB
konzultačné hodiny: pondelok 16:00 - 16:45 streda 16:00 - 16:45 alebo po dohode emailom

doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo PhD.

Právnická fakulta UK, Úsek prodekana pre ped. činnosť
dekan, prodekan fakulty
[1] 2 3 ... Nasledujúca Posledná