Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

JUDr. Mgr. Petra Capandová PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
106 SB PraF
Utorok 17:30 - 18:10
Streda 17:30 - 18:10

Mgr. Mgr. Silvia Capíková PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
odborný asistent vysokej školy, univerzi
603 NB
Streda 15:15 - 16:40

prof. JUDr. Jozef Čentéš PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
profesor
+421 2 9012 9555
02/592 44 555
515 NB
Štvrtok 11:00 - 12:00

Mgr. Tamara Čipková PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra občianskeho práva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 9247
616 NB
Utorok 14:00 - 15:25

doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra finančného práva
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9012 9217
203 SB
Konzultácie: individuálne po dohode e-mailom

Anna Danišovičová

Právnická fakulta UK, Úsek prodekana pre vzdel. činnosť a VVČ, Akademická knižnica PraF
Oddelenie knižničných služieb, knihovník
+421 2 9012 2112
531 NB

Mgr. Martin Daňko PhD.

Právnická fakulta UK, Ústav práva informačných technológii a práva duševného vlastníctva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2069
02/592 44 114
č. 516 NB
Konzultačné hodiny Pondelok: 15.45 - 16:45

Mgr. Alexandra Debnárová PhD.

Právnická fakulta UK, Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2045
111 SB
Utorok 11:00 - 12:00
Štvrtok 09:30 - 10:30

prof. Mgr. Mgr. Andrej Démuth PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra teórie práva a sociálnych vied
profesor vysokoškolský, univerzitný
609
Konzultačné hodiny počas prednáškového obdobia po dohode emailom: LS 2019/2020 piatok 13:00-14:00
Prvá Predchádzajúca 1 2 [3] 4 5 ... Nasledujúca Posledná