Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

CEEMC 2016

Central and Eastern European Moot Competition 2016

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a študentská organizácia Európske združenie študentov práva (ELSA) Bratislava sa stala opätovne organizátorom renomovanej medzinárodnej súťaže, ktorú každoročne zastrešuje British Law Centre v úzkej spolupráci s University of Cambridge pod záštitou Súdneho dvora EÚ:

Central and Eastern European Moot Competition 2016

Bratislava, 29. apríl - 2. máj 2016

Prestížnu medzinárodnú súťaž CEEMC bude hosťovať práve Univerzita Komenského v Bratislave v súvislosti s predsedníctvom SR v Rade EÚ. Záštitu nad podujatím prebral aj predseda Národnej rady SR, podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti SR, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a predsedníčka Najvyššieho súdu SR.

Rovnako pri organizačnom zabezpečení podujatia spolupracuje Právnická fakulta UK s Najvyšším súdom SR a Národnou radou SR.

Pojednávania bratislavského finále sa uskutočnia na pôde Najvyššieho súdu SR. Porotcami súťaže budú predstavitelia Súdneho dvora Európskej únie v Luxemburgu, predstavitelia Európskej Komisie, zahraniční dekani právnických fakúlt, profesori a ďalší uznávaní odborníci na právo Európskej únie. Prítomnosť autorít z praxe, ako aj súťažiacich z viacerých krajín strednej a východnej Európy vrátane Ruska, Ukrajiny, Bieloruska, Gruzínska a Turecka zaručuje významný spoločenský i odborný prínos pre právnickú obec, ale aj širokú verejnosť.

Pojednávaná súťažná kauza sa zaoberá právom EÚ a priebeh verne simuluje konanie pred Súdnym dvorom EÚ. Tradíciu a prestíž CEEMC dokladuje aj to, že na pôde Univerzity Komenského sa uskutoční už 22. ročník tejto renomovanej súťaže, ktorá patrí medzi najznámejšie medzinárodné simulované súdne spory vo svete, ako aj fakt, že sa jej pravidelne v pozícií porotcov zúčastňujú generálni advokáti a sudcovia Súdneho dvora EÚ. Výnimkou nie je ani tento ročník, keď pozvanie okrem iných prijali generálna advokátka Eleanor V. E. Sharpston, QC a generálny advokát Michal Bobek.

Hlavnou myšlienkou podujatia je zdokonalenie praktických schopností účastníkov súťaže, rozvíjanie ich poznatkov v oblasti práva Európskej únie a jeho procesných pravidiel. Projekt ponúka prípravu na budúcu profesiu a zlepšenie prehľadu a právneho vedomia nielen pre priamych účastníkov, ale aj pre verejnosť. Tento projekt rovnako prispeje k zvýšeniu európskeho povedomia na Slovensku, pochopeniu dôležitosti multikulturálnej spolupráce a v neposlednej miere pomôže vylepšiť prestíž akademickej obce Slovenskej republiky v zahraničí.

Partnermi podujatiaUniverzita Komenského v Bratislave, Ernst & Young (EY), Allen & Overy, Bratislavské kultúrne a informačné stredisko.

Všetkým srdečne ďakujeme za podporu.