Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Akademický rok 2014/2015

Výberové konanie sa uskutočnilo dňa 4.2.2014, súčasne s výberovým konaním na študentskú mobilitu – štúdium.

Členovia výberovej komisie  boli totožní ako pri výberovom konaní na študentskú mobilitu – štúdium.

Vo výberovom konaní uspeli nasledovní študenti - doktorandi, ktorí plánujú absolvovať stáž v letnom semestri.

1. Mgr. Eva Dudásová - 1.r.PhD.

2. Mgr. Miriam Janečková - 2.r.PhD.

3. Mgr. Andrea Koroncziová -2.r.PhD.

4. Mgr. Tomáš Mészáros - 2.r.PhD.