Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Akademický rok 2016/2017

Podávanie prihlášok pre akademický rok 2016/2017

Výzva na podanie prihlášky pre akademický rok 2016/2017

Prihláška na stáž v akademickom roku 2016/2017

Podmienky a kritériá výberu

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky 319/2008 Z.z. (po novelu 208/2011 Z.z.)

Termíny výberového konania pre akademický rok 2016/2017

Časový harmonogram výberového konania pre jednotlivých uchádzačov

<output>bude doplnené </output>

Podmienky a kritériá výberu v rámci programu Erasmus+ Mobilita študenta pre akademický rok 2016/2017 boli schválené vedením Právnickej fakulty UK v Bratislave dňa 9.11.2015.

Termíny výberového konania a členovia výberovej komisie pre Erasmus+ Mobilita študenta pre akademický rok 2016/2017 boli schválené vedením Právnickej fakulty UK dňa 11.1.2016.

Vyhlásenie výsledkov výberového konania a zoznam nominovaných študentov

Výsledky výberového konania na stáž Erasmus+ na akademický rok 2016/2017