Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Akademický rok 2015/2016

Podávanie prihlášok pre akademický rok 2015/2016

Výzva na podanie prihlášky pre akademický rok 2015/2016

Prihláška na študijný pobyt v akademickom roku 2015/2016

Podmienky a kritériá výberu

Aktuálny zoznam zahraničných univerzít

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky 319/2008 Z. z. (po novelu 208/2011)

Výsledky výberového konania a zoznam nominovaných študentov

Výsledky výberového konania

Zoznam nominovaných študentov na akad. rok 2015/2016