Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Akademický rok 2017/2018

Podávanie prihlášok pre akademický rok 2017/2018

Výzva na podanie prihlášky pre akademický rok 2017/2018

Prihláška na študijný pobyt v akademickom roku 2017/2018

Podmienky a kritériá výberu

Aktuálny zoznam zahraničných univerzít alebo tu

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky 319/2008 Z.z. (po novelu 208/2011 Z.z.)

Termíny výberového konania pre akademický rok 2017/2018

Časový harmonogram výberového konania pre jednotlivých uchádzačov

Podmienky a kritériá výberu v rámci programu Erasmus+ Mobilita študenta pre akademický rok 2017/2018 boli schválené Vedením Právnickej fakulty UK v Bratislave dňa 09.11.2016.

Termíny výberového konania a členovia výberovej komisie pre Erasmus+ Mobilita študenta pre akademický rok 2017/2018 boli schválené Vedením Právnickej fakulty UK dňa 11.01.2017.

Vyhlásenie výsledkov výberového konania a zoznam nominovaných študentov

Výsledky výberového konania na študentskú mobilitu Erasmus+ na akademický rok 2017/2018