Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Akademický rok 2018/2019

Podávanie prihlášok pre akademický rok 2018/2019

Výzva na podanie prihlášky pre akademický rok 2018/2019

Postup na podanie prihlášky na Erasmus+ mobilitu štúdium v akademickom roku 2018/2019

Podmienky a kritériá výberového konania - Program Erasmus+ pre akademický rok 2018/2019

Podmienky a kritériá výberového konania - Program Erasmus+ pre akademický rok 2018/2019 - dodatočná výzva

Aktuálny zoznam zahraničných univerzít alebo tu

Zoznam zahraničných univerzít - dodatočná výzva

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky 319/2008 Z.z. (po novelu 208/2011 Z.z.)

Termíny výberového konania pre akademický rok 2018/2019

Termíny výberového konania pre akademický rok 2018/2019 - dodatočná výzva

Časový harmonogram výberového konania pre jednotlivých uchádzačov

Časový harmonogram výberového konania pre jednotlivých uchádzačov - dodatočná výzva

Vyhlásenie výsledkov výberového konania a zoznam nominovaných študentov

Výsledky výberového konania na študentskú mobilitu Erasmus+ na akademický rok 2018/2019

Výsledky výberového konania na študentskú mobilitu Erasmus+ na akademický rok 2018/2019 - dodatočná výzva