Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Akademický rok 2019/2020

Podávanie prihlášok pre akademický rok 2019/2020

Výzva na podanie prihlášky pre akademický rok 2019/2020

Postup na podanie prihlášky na Erasmus+ mobilitu štúdium v akademickom roku 2019/2020

Podmienky a kritériá výberového konania - Program Erasmus+ pre akademický rok 2019/2020

Podmienky a kritériá výberového konania - Program Erasmus+ pre akademický rok 2019/2020 - dodatočná výzva

Zoznam zahraničných univerzít - dodatočná výzva

Aktuálny zoznam zahraničných univerzít alebo tu

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky 319/2008 Z.z. (po novelu 208/2011 Z.z.)

Termíny výberového konania pre akademický rok 2019/2020

Časový harmonogram výberového konania pre jednotlivých uchádzačov

Časový harmonogram výberového konania pre jednotlivých uchádzačov - dodatočná výzva

Vyhlásenie výsledkov výberového konania a zoznam nominovaných študentov

Výsledky výberového konania na študentskú mobilitu Erasmus+ na akademický rok 2019/2020