Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Akademický rok 2019/2020

Vyhlásenie výsledkov výberového konania a zoznam nominovaných študentov

Výsledky výberového konania na študentskú mobilitu Erasmus+ na akademický rok 2019/2020