Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Rakúska škola súkromného práva

Predzápis predmetu Základy rakúskeho súkromného práva 1 a 2 pre akad. rok 2017/2018

Predmety si môžu zapísať študenti od 2. ročníka bakalárskeho štúdia do zimného semestra 2. ročníka magisterského štúdia.

Základy rakúskeho súkromného práva 2

  • sa otvárajú v zimnom semestri akademického roku 2017/2018,
  • aj pre študentov, ktorí neabsolvovali Základy rakúskeho súkromného práva 1.

Základy rakúskeho súkromného práva 1

  • sa otvára v letnom semestri akademického roku 2017/2018.

Oba predmety si je potrebné zapísať v predzápise do AISu. Za každý absolvovaný semester študent získa 3 kredity. Po absolvovaní oboch semestrov študent získa osobitný certifikát o absolvovaní predmetu.

Za každý absolvovaný semester získate v rámci výberového konania pre Erazmus štúdium 25 bodov, teda spolu za oba semestre až 50 bodov.

Informácie nájdete aj na facebooku.

Sponzori

Predmet Základy Rakúskeho súkromného práva 1 a 2 je sponzorovaný:

advokátskou kanceláriou DLA PIPER WEISS-TESSBACH Rechtsanwälte GmbH, organizačná zložka

http://www.dlapiper.com/slovakrepublic/careers/newtalent/

ako aj MOE-Erste Bank-Förderung.  

Základy rakúskeho súkromného práva - výberový predmet v nemeckom jazyku

Predmet Základy rakúskeho súkromného práva 1 a 2 vyučujú profesori a vedeckí pracovníci Wirtschaftsuniversität Wien a Universität Wien. Absolventi oboch semestrov (ZRSP 1 aj 2) získajú na záver osvedčenie vystavené spoločne Právnickou fakultou UK v Bratislave ako aj Wirtschaftsuniversität Wien. Študenti, ktorí absolvovali aspoň jeden semester získajvajú body v rámci výberového konania pre Erasmus program.

Predmet garantuje pani prorektorka prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc.

Viac informácií nájdete na stránke Wirtschaftsuniversität Wien, inštitút FOWI

V prípade ďalších otázok prosím kontaktujte Dr. Angeliku Mašurovú