Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Oznamy

Voľby do AS PraF UK22. 03. 2022

....

Zasadnutie AS PraF UK15. 03. 2022

Zasadnutie sa uskutoční dňa 17.03.2022 (štvrtok) o 08:00 hod.

Vyhlásenie volieb kandidáta na dekana Právnickej fakulty UK...15. 03. 2022

Návrhy kandidátov pre voľbu kandidáta na dekana možno predkladať do 19. apríla 2022 do 12,00 hod. a to tajomníčke Akademického senátu Univerzity Komenského v...

Zasadnutie AS PraF UK10. 03. 2022

Zasadnutie sa uskutoční dňa 15.03.2022 (utorok) o 09:00 hod.

Zasadnutie AS PraF UK 28. 02. 2022

Zasadnutie sa uskutoční dňa 02.03.2022 (streda) o 12:30 hod.

Vyhlásenie doplňovacích volieb do AS PraF UK17. 02. 2022

Doplňovacie voľby sa uskutočnia dňa 15.3.2022

Zasadnutie AS PraF UK04. 02. 2022

Zasadnutie sa uskutoční dňa 10.02.2022 (štvrtok) o 09:00 hod.

Mimoriadne zasadnutie AS PraF UK27. 01. 2022

Zasadnutie sa uskutoční dňa 01.02.2022 (utorok) o 14:00 hod.

Zasadnutie AS PraF UK13. 12. 2021

Zasadnutie sa uskutoční dňa 16.12.2021 (štvrtok) o 13:00 hod.

Zasadnutie AS PraF UK26. 11. 2021

Zasadnutie sa uskutoční 01.12.2021 (streda) o 09:00 hod.