Stála volebná komisia

Členovia Stálej volebnej komisie pre zamestnaneckú časť akademickej obce:

  • JUDr. Mária Nováková, PhD. (predsedníčka)
  • Mgr. Andrea Koroncziová, PhD.
  • JUDr. Jana Strémy, PhD.
  • Doc. JUDr. Margita Prokeinová, PhD.- náhradníčka

 

Členovia Stálej volebnej komisie pre študentskú časť akademickej obce:

  • Erik Džurina (predseda)
  • Bc. Alžbeta Reháková
  • Daniel Takacs
  • Bc. Michaela Janíková (náhradníčka)

  

 

Zasadnutia

(volebné obdobie máj 2016 - apríl 2018)

 

V. zasadnutie Stálej volebnej komisie (26.10.2017)

 

IV. zasadnutie Stálej volebnej komisie (23.10.2017)

 

III. zasadnutie Stálej volebnej komisie (12.10.2017)

 

II. zasadnutie Stálej volebnej komisie (18.10.2016)

 

I. zasadnutie Stálej volebnej komisie (10.10.2016)

 

 

 

 

Archív

(volebné obdobie máj 2014 - apríl 2016)

XI. zasadnutie Stálej volebnej komisie (13.04.2016)

X. zasadnutie Stálej volebnej komisie (01.04.2016)

IX. zasadnutie Stálej volebnej komisie (09.11.2015)

VIII. zasadnutie Stálej volebnej komisie (29.10.2015) 

 VII. zasadnutie Stálej volebnej komisie (14.10.2015)

 VI. zasadnutie Stálej volebnej komisie (01.10.2015)

 V. zasadnutie Stálej volebnej komisie (29.04.2015)

IV. zasadnutie Stálej volebnej komisie (31.03.2015)

III. zasadnutie Stálej volebnej komisie (25.02.2015)

II. zasadnutie Stálej volebnej komisie (14.04.2014)

I. zasadnutie Stálej volebnej komisie (10.4.2014)