Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Opatrenia 2021

Opatrenie 1/2021

Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 1/2021, ktorým sa prijímajú niektoré ďalšie opatrenia na účely ochrany verejného zdravia a zabezpečenia činností Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v súvislosti s ohrozením koronavírusom spôsobujúcim ochorenie COVID-19 v období od 4. 1. 2021 do 24. 1. 2021  - opatrenie už nie je účinné

  •  Úplné znenie opatrenia č. 1/2021 (v znení opatrenia č. 2; ide o technický dokument, nie o oficiálne úplné znenie vydané dekanom fakulty) - opatrenie už nie je účinné

Opatrenie 2/2021

Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 2/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 1/2021, ktorým sa prijímajú niektoré ďalšie opatrenia na účely ochrany verejného zdravia a zabezpečenia činností Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v súvislosti s ohrozením koronavírusom spôsobujúcim ochorenie COVID-19 v období od 4. 1. 2021 do 24. 1. 2021  - opatrenie už nie je účinné

Opatrenie 3/2021

Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 3/2021, ktorým sa prijímajú niektoré ďalšie opatrenia na účely ochrany verejného zdravia a zabezpečenia činností Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v súvislosti s ohrozením koronavírusom spôsobujúcim ochorenie COVID-19

poznámka č. 1: opatrením dekana č. 4/2021 bola účinnosť opatrenia dekana č. 3/2021 predĺžená až do 28. februára 2021 vrátane

poznámka č. 2: opatrením dekana č. 7/2021 bola účinnosť opatrenia dekana č. 3/2021 predĺžená až do odvolania

Opatrenie 4/2021 

Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 4/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 3/2021, ktorým sa prijímajú niektoré ďalšie opatrenia na účely ochrany verejného zdravia a zabezpečenia činností Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v súvislosti s  ohrozením koronavírusom spôsobujúcim ochorenie COVID-19

Opatrenie 5/2021

Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 5/2021 týkajúce sa harmonogramu výučbovej časti a skúškového obdobia v letnom semestri akademického roka 2020/2021 a organizácie vzdelávacej činnosti, vykonávania skúšok, štátnych skúšok, rigorózneho konania a habilitačných konaní a konaní na vymenovanie profesorov v období letného semestra 2020/2021

Opatrenie 6/2021

Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 6/2021 ktorým sa vydáva Štatút česko-slovenskej právnickej súťaže o najlepšiu študentskú prácu v študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ) pre rok 2021

Opatrenie 7/2021 

Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 7/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 3/2021, ktorým sa prijímajú niektoré ďalšie opatrenia na účely ochrany verejného zdravia a zabezpečenia činností Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v súvislosti s  ohrozením koronavírusom spôsobujúcim ochorenie COVID-19, v znení opatrenia dekana č. 4/2021