Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Opatrenia 2022

Opatrenie 1/2022

Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 1/2022 týkajúce sa harmonogramu výučbovej časti a skúškového obdobia v letnom semestri akademického roka 2021/2022 a organizácie vzdelávacej činnosti, vykonávania skúšok, štátnych skúšok, rigorózneho konania a habilitačných konaní a konaní na vymenovanie profesorov v období letného semestra 2021/2022

Opatrenie 2/2022

Opatrenie dekana  Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 2/2022, ktorým sa prijímajú niektoré opatrenia  na účely ochrany verejného zdravia a zabezpečenia činností Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v súvislosti s ohrozením koronavírusom spôsobujúcim ochorenie COVID-19   

Opatrenie 3/2022

Opatrenie dekana  Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 3/2022, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 2/2022, ktorým sa prijímajú niektoré opatrenia  na účely ochrany verejného zdravia a zabezpečenia činností Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v súvislosti s ohrozením koronavírusom spôsobujúcim ochorenie COVID-19