Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Úplné znenia vnútorných predpisov 2019

Úplné znenie vnútorného predpisu č. 1/2019

Úplné znenie vnútorného predpisu vydaného dekanom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 1/2019 Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 18/2015, ktorou sa zriaďujú odborové komisie pre doktorandské štúdium a určuje sa ich organizačný a rokovací poriadok, v znení smernice dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 3/2017 a smernice dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 1/2019 (úplné znenie)