Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Úplné znenia vnútorných predpisov 2022

Úplné znenie vnútorného predpisu č. 1/2022

Úplné znenie Študijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty v znení Dodatku č. 1 s účinnosťou od 9.3.2022

Úplné znenie vnútorného predpisu č. 2/2022

Úplné znenie vnútorného predpisu schváleného Vedeckou radou Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty Rokovací poriadok Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3

Úplné znenie vnútorného predpisu č. 3/2022

Úplné znenie vnútorného predpisu č. 3/2022 schváleného Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty Organizačný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4, Dodatku č. 5, Dodatku č. 6, Dodatku č. 7, Dodatku č. 8, Dodatku č. 9, Dodatku č. 10 a Dodatku č. 11