Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Rada pre kvalitu

Členky a členovia Rady pre kvalitu

Predseda:
prof. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD.

Podpredsedníčka za zamestnaneckú časť AS PraF UK
doc. JUDr. Zuzana Mlkvá Illýová, PhD.

Podpredsedníčka za študentskú časť AS PraF UK
Bc. Soňa Kašická

Členky a členovia za zamestnaneckú časť akademickej obce
-
prof. Mgr. Mgr. Miroslav Lysý, PhD.
doc. Dr. iur. Angelika Mašurová, MLE
prof. JUDr. Romana Smyčková, PhD.
prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.

Členovia za študentskú časť akademickej obce

Bc. Patrik Poprocky
Bc. Mário Michalides
Šimon Ondrej Krechňák
Miroslav Zelenka

Členky a členovia z právnej praxe

JUDr. Martin Holič, Najvyšší súd Slovenskej republiky
JUDr. Andrea Sedlačková, Najvyšší súd Slovenskej republiky
JUDr. Elena Černá, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Mgr. Alexandra Čižmáriková, Slovenská advokátska komora
JUDr. Jarmila Kováčová, notárka

 

 

Zasadnutia a zápisnice

Dátum zasadnutia a zápisnica
28.10.2019

11.11.2019 - v rámci formátu boli neformálne prerokovávané pripomienky členov RpK k štandardom SAAVŠ

16.04.2021
09.05.2022
24.01.2023
03.05.2023
17.05.2023
19.06.2023
04.-05.10.2023
13.06.2024

Materiály