Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Rada pre kvalitu

Členovia Rady pre kvalitu

Predseda:
doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD.

Podpredsedníčka za zamestnaneckú časť AS PraF UK
doc. JUDr. Zuzana Mlkvá Illýová, PhD.

Podpredseda za študentskú časť AS PraF UK
Patrik Poprocky

Členovia za zamestnaneckú časť akademickej obce
doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD.
doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD.
doc. Dr. iur. Angelika Mašurová, MLE
doc. JUDr. Romana Smyčková, PhD., univerzitná profesorka
prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.

Členovia za študentskú časť akademickej obce
Bc. Soňa Kašická
Bc. Mário Michalides
Bc. Matúš Vajči
Miroslav Zelenka

 

Členovia z právnej praxe

---

 

 

Zasadnutia a zápisnice

Dátum zasadnutia a zápisnica
28.10.2019

11.11.2019

16.04.2021
09.05.2022
03.05.2023
17.05.2023

Materiály