Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Rada pre kvalitu

Členovia Rady pre kvalitu

doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. (predseda)

doc. JUDr. Zuzana Mlkvá Illýová, PhD. (podpredsedníčka)

Bc. Matúš Brath (podpredseda)

 

doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD.

doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD.

doc. Dr. iur. Angelika Mašurová, MLE

doc. JUDr. Romana Smyčková, PhD.

prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.

Bc. Sára Fajmonová

Bc. Peter Kucharský

Mgr. Štefan Panuška

Zasadnutia a zápisnice

Dátum zasadnutia a zápisnica
28.10.2019

11.11.2019

16.04.2021
09.05.2022

Materiály