Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Rada pre kvalitu vedy a doktorandského štúdia

Členovia Rady pre kvalitu vedy a doktorandského štúdia

Dr. iur. Angelika Mašurová, MLE (predsedníčka)

prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. (podpredseda)

prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD.

prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.

Mgr. Mária Bezáková

Mgr. Sandra Sakolciová

 

 

Zasadnutia a zápisnice

Dátum zasadnutiaZápisnica

Materiály