Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Rada pre kvalitu

Členovia Rady pre kvalitu

doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. (predseda)

JUDr. Zuzana Mlkvá Illýová, PhD. (podpredsedníčka)

Bc. Erik Tóth (podpredseda)

 

doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD.

doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD.

Dr. iur. Angelika Mašurová, MLE

doc. JUDr. Romana Smyčková, PhD.

doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD.

 

Matúš Brath

Bc. Peter Kováč

Bc. Eva Minarovičová

Mgr. Štefan Panuška

Zasadnutia a zápisnice

Dátum zasadnutiaZápisnica
28.10.2019
11.11.2019

Materiály