Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vedecká rada

Kolegiátny orgán akademickej samosprávy fakulty zložený z významných osobností z právnej praxe i teórie. Rozhoduje o zásadných otázkach fakulty a to tým, že prerokúva dlhodobý zámer fakulty a schvaľuje študijné programy, ktoré  sa predkladajú na akreditáciu a následne vyučujú na fakulte. Hodnotí vedeckú a odbornú úroveň fakulty. Ďalej tiež rozhoduje o personálnom rozvoji fakulty tým, že rozhoduje v habilitačnom konaní a vymenúvacom konaní, ako aj schvaľuje kritéria na prijímanie tejto časti akademickej obce (profesori, docenti) do pracovného pomeru.

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

Predseda

 • doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.

Členovia

 • JUDr. Jana Bajánková
 • JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD.
 • doc. JCDr. PaedDr. Róbert Brtko, CSc.
 • prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.
 • doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD.
 • doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc.
 • JUDr. Jana Duračinská, PhD.
 • JUDr. Branislav Fábry, PhD.
 • doc. JUDr. Iveta Fedorovičová, CSc.
 • prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc.
 • prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM., MA
 • prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
 • doc. JUDr. Marián Giba, PhD.
 • doc. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD.
 • JUDr. Ľubomír Hrežďovič
 • JUDr. Peter Hulla
 • prof. PhDr. Jarmila Chovancová, CSc.
 • doc. JUDr. Katarína Kalesná, CSc.
 • JUDr. Robert Kaliňák
 • JUDr. Karol Kovács
 • doc. JUDr. Peter Kresák, CSc.
 • prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
 • dr.h.c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.
 • JUDr. Ondrej Laciak, PhD.
 • JUDr. Peter Lukáčka, PhD.
 • JUDr. Peter Lysina, PhD.
 • doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD.
 • doc. JUDr. Tomáš Ľalík, PhD.
 • JUDr. Ivetta Macejková, PhD.
 • Dr.h.c. mult. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc.
 • prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD.
 • doc. JUDr. Ján Matlák, CSc.
 • doc. JUDr. Matúš Nemec, PhD.
 • doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.
 • JUDr. Ing. Miroslav Paller
 • JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D.
 • prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc.
 • doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.
 • doc. JUDr. Margita Prokeinová, PhD.
 • doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.
 • doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.
 • doc. JUDr. Romana Smyčková, PhD.
 • prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD.
 • doc. PhDr. Dušan Stanek, CSc.
 • prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.
 • prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.
 • prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.
 • prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc.
 • doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD.
 • prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.
 • prof. JUDr. Marek Števček, PhD.
 • JUDr. Daniela Švecová
 • doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD.
 • doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD.
 • Mgr. Petra Uličná, PhD.
 • doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD.
 • doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc.
 • prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.
 • doc. JUDr. Peter Vršanský, CSc.