Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prodekanka pre vzdelávaciu činnosť tretieho stupňa štúdia (doktorandské štúdium) a pre vedeckovýskumnú činnosť

doc. Dr. iur. Angelika Mašurová, MLE 

e-mail: angelika.masurova@flaw.uniba.sk

Náplň funkcie:

 

  • vzdelávacia činnosť III. stupňa (doktorandské štúdium)
  • vedeckovýskumná činnosť

 

Doc. Dr. iur. Angelika Mašurová, MLE absolvovala v roku 2001 magisterské štúdium na Právnickej fakulte Viedenskej univerzity (Universität Wien) a v roku 2004 študijný program „Európska právna prax“ („Europäische Rechtspraxis“) na Hannoverskej univerzite (Universität Hannover). V roku 2012 ukončila doktorandské štúdium na Právnickej fakulte Viedenskej univerzity prácou „Ochrana menšinových akcionárov pri zlúčeniach, splynutiach a rozdeleniach podľa slovenského a rakúskeho práva“ („Schutz der Minderheitsaktionäre bei Verschmelzungen und Spaltungen im slowakischen und österreichischen Recht“). Od októbra 2016 pôsobí ako odborná asistentka na Katedre obchodného a hospodárskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Súčasne (od roku 2002) pôsobí na Výskumnom inštitúte pre právo strednej a východnej Európy na Ekonomickej univerzite vo Viedni (Forschungsinstitut für mittel- und osteuropäisches Wirtschaftsrecht/Wirtschaftsuniversität Wien). Profesne sa venuje predovšetkým právu obchodných spoločností v slovenskom, českom a rakúskom právnom poriadku. K predmetným témam pravidelne publikuje na Slovensku i v zahraničí a taktiež sa aktívne zúčastňuje domácich i zahraničných konferencií, ako aj národných a medzinárodných projektov.

Asistenti: