Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prodekan pre vzdelávaciu činnosť I. a II. stupňa

doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD.

e-mail: ondrej.blazoflaw.uniba.sk

Náplň funkcie:

• vzdelávacia činnosť prvého stupňa (bakalárske štúdium)
• vzdelávacia činnosť druhého stupňa (magisterské štúdium)

JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Národohospodárskej fakulty Ekonomickej Univerzity v Bratislave. V súčasnosti zastáva pozíciu riaditeľa Ústavu európskeho práva, kde vyučuje predmety venované európskemu právu a súťažnému právu a uvedeným oblastiam sa venuje aj v rámci vedeckej činnosti.

Asistenti: