Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Zamestnanci

JUDr. Yana Daudrikh, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra finančného práva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2080
02/592 44 217
203 SB
m.č. 203 SB
Konzultačné hodiny: individuálne po dohode e-mailom

doc. JUDr. Simona Heseková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra finančného práva
docent vysokej školy
+421 2 9012 9523
02/592 44 523
202 SB

doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra finančného práva
docent vysokej školy
+421 2 9012 9207
206 SB
Streda11:00 – 13:00

Mgr. Ing. Maroš Katkovčin, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra finančného práva
odborný asistent vysokej školy
202 SB
Konzultačné hodiny individuálne po dohode e-mailom.

Mgr. Ján Mazúr, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra finančného práva
odborný asistent vysokej školy
+421 2 9012 2077
Konzultačné hodiny: pondelok 8:00-9:10, štvrtok 15:15-15:45. Konzultačné hodiny prebiehajú počas výučbovej časti semestra.
Utorok16:30 – 17:30
Štvrtok18:10 – 18:40

Mgr. Andrea Szakács, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra finančného práva
odborný asistent vysokej školy
+421 2 9012 2078
206 SB
miestnosť č. 206 SB
konzultačné hodiny: Streda 15:15 - 16:40 hod. Konzultačné hodiny budú prebiehať počas výučbovej časti semestra
Streda15:30 – 16:50

Mgr. Tibor Hlinka, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra finančného práva
odborný asistent VŠ

Interní doktorandi

Sekretariát

Zlata Senková

sekretárka
+421 2 9012 2088
208 SB