Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva je jednou z katedier Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci pedagogického procesu sa zameriava najmä na výučbu povinných predmetov Obchodné právo I, Obchodné právo II a Hospodárske právo. Katedra ponúka aj širokú škálu voliteľných predmetov vyučovaných v anglickom jazyku, ako napríklad: Corporate Governance, Company Law, Negotiation, Mergers & Acquisitions atď.

Pedagogické a vedecké úlohy plní kolektív spoločensky uznávaných odborníkov, pôsobiacich nielen na akademickej pôde, ale aj v právnej praxi. Aktuálna personálna štruktúra pozostáva z 2 profesorov,  4 docentov, 5 odborných asistentov, 2 interných doktorandov a viacerých externých doktorandov a spolupracovníkov. Všetci členovia spoločne šíria dobré meno a vysoký kredit katedry, fakulty a Univerzity Komenského doma aj v zahraničí.

 

Vedúci katedry:

doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD.

 

Zástupca vedúceho katedry:

JUDr. Mgr. Dominika Pintérová, PhD.

 

Sekretariát:

Zlata Senková

 

Kontakt:

tel.: 02/592 44 304

e-mail: kophp@flaw.uniba.sk

adresa: Šafárikovo námestie č. 6 P. O. BOX 313 810 00 Bratislava 

Aktuality:

Informácia k náhradnému termínu pri predmete Obchodné právo...14. 04. 2023

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave i n f o r m u j e o termíne náhradného...

OZNAM K REALIZÁCII PRIEBEŽNÉHO HODNOTENIA Z OBCHODNÉHO...16. 03. 2023

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave  i n f o r m u j e  o...

OZNAM K REALIZÁCII PRIEBEŽNÉHO HODNOTENIA Z OBCHODNÉHO...16. 03. 2023

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave  i n f o r m u j e  o...

OZNAM K REALIZÁCII PRIEBEŽNÉHO HODNOTENIA Z HOSPODÁRSKEHO...16. 03. 2023

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave  i n f o r m u j e  o...

Informácia k spôsobu priebežného hodnotenia na predmete...15. 02. 2023

KOPHP PraF UK si Vás dovoľuje informovať ohľadom spôsobu hodnotenia na predmete Obchodné právo 2. Priebežné hodnotenie, ktoré tvorí 51% celkového hodnotenia...

Informácia k spôsobu priebežného hodnotenia na predmete...15. 02. 2023

KOPHP PraF UK si Vás dovoľuje informovať ohľadom spôsobu priebežného hodnotenia na predmete Hospodárske právo. Priebežné hodnotenie, ktoré tvorí 51% celkového...

Informácia k priebehu štátnej záverečnej skúšky z...05. 12. 2022

Nekomentované právne predpisy na štátnych záverečných skúškach môžu používať výlučne študenti, ktorým vznikla možnosť zúčastniť sa na štátnych...

OZNAM K REALIZÁCII PRIEBEŽNÉHO HODNOTENIA Z OBP I_DENNÁ...22. 11. 2022

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave  i n f o r m u j e  o spôsobe...

Oznam KOHP k postupu ohľadom vedenia záverečných prác 19. 09. 2022

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave   i n f o r m u j e  ...

Oznam k realizácii priebežného hodnotenia z ObP II _denná...24. 04. 2022

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva PraF UK v Bratislave v súlade s Opatrením dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave č....

plugin.tt_news ERROR:
No code given