Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Oznam o realizácii skúšok z ObP I v termíne od 26.04.2021...14. 04. 2021

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva PraF UK v Bratislave v súlade s čl. 5 bod. 10 Opatrenia dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej...

Oznam o predĺžení termínu na odovzdanie záverečných prác 30. 03. 2021

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva PraF UK v Bratislave v súlade s čl. 4 ods. 9 Opatrenia dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej...

ObP I_denná forma a EaP_OPRAVNÝ TERMÍN PRIEBEŽNÉHO...05. 02. 2021

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva PraF UK v Bratislave v súlade s Opatrením dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave č....

ObP I_denná forma a EaP_OPRAVNÝ TERMÍN PRIEBEŽNÉHO...03. 02. 2021

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva PraF UK v Bratislave v súlade s Opatrením dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave č....

ObP I_denná forma a EaP_OPRAVNÝ TERMÍN PRIEBEŽNÉHO...25. 01. 2021

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva PraF UK v Bratislave v súlade s Opatrením dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave č....

ObP I_denná forma a EaP_OPRAVNÝ TERMÍN PRIEBEŽNÉHO...15. 01. 2021

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva PraF UK v Bratislave v súlade s Opatrením dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave č....

OZNAM K REALIZÁCII ÚSTNEJ SKÚŠKY Z PREDMETU OBCHODNÉ PRÁVO...02. 01. 2021

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva v súlade s Opatreniami dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave z roku 2020,...

ObP I ext. forma_1. OPRAVNÝ TERMÍN priebežného hodnotenia 30. 12. 2020

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva PraF UK v Bratislave v súlade s Opatrením dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave č....

ObP I_denná forma a EaP_1. a 2. OPRAVNÝ TERMÍN PRIEBEŽNÉHO...30. 12. 2020

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva PraF UK v Bratislave v súlade s Opatrením dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave č....

1. OPRAVNÝ TERMÍN PRIEBEŽNÉHO HODNOTENIA Z PREDMETU...11. 12. 2020

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva PraF UK v Bratislave v súlade s Opatrením dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave č....