Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Termín priebežného hodnotenia z predmetu ObP I ext. forma30. 11. 2020

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva PraF UK v Bratislave v súlade s Opatrením dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave č....

Termín priebežného hodnotenia z predmetu Obchodné právo I26. 11. 2020

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva PraF UK v Bratislave v súlade s Opatrením dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave č....

Termín priebežného hodnotenia ObP II a HP11. 08. 2020

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva v súlade s Opatrením dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave č. 1/2020, ktorým sa...

NÁHRADNÝ/OPRAVNÝ TERMÍN PH ObP II a HP V LS AK. ROKA...30. 05. 2020

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva v súlade s Opatrením dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave č. 1/2020, ktorým sa...

NÁHRADNÝ/OPRAVNÝ TERMÍN PH ObP II a HP V LS AK. ROKA...19. 05. 2020

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva v súlade s Opatrením dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave č. 1/2020, ktorým sa...

OZNAM K REALIZÁCII ÚSTNEJ SKÚŠKY Z PREDMETU OBCHODNÉ PRÁVO...17. 05. 2020

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva v súlade s Opatreniami dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave z roku 2020,...

OZNAM K REALIZÁCII ÚSTNEJ SKÚŠKY Z PREDMETU HOSPODÁRSKE ...17. 05. 2020

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva v súlade s Opatreniami dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave z roku 2020,...

OZNAM K REALIZÁCII PRIEBEŽNÉHO HODNOTENIA Z PREDMETU...14. 05. 2020

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva v súlade s Opatrením dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave č. 1/2020, ktorým sa...

OZNAM K REALIZÁCII PRIEBEŽNÉHO HODNOTENIA Z VYBRANÝCH...01. 05. 2020

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva v súlade s Opatrením dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave č. 1/2020, ktorým sa...