Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva je jednou z katedier Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci pedagogického procesu sa zameriava najmä na výučbu povinných predmetov Obchodné právo I, Obchodné právo II a Hospodárske právo. Katedra ponúka aj širokú škálu voliteľných predmetov vyučovaných v anglickom jazyku, ako napríklad: Corporate Governance, Company Law, Negotiation, Mergers & Acquisitions atď.

Pedagogické a vedecké úlohy plní kolektív spoločensky uznávaných odborníkov, pôsobiacich nielen na akademickej pôde, ale aj v právnej praxi. Aktuálna personálna štruktúra pozostáva z 2 profesorov,  4 docentov, 5 odborných asistentov, 2 interných doktorandov a viacerých externých doktorandov a spolupracovníkov. Všetci členovia spoločne šíria dobré meno a vysoký kredit katedry, fakulty a Univerzity Komenského doma aj v zahraničí.

 

Vedúci katedry:

doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD.

 

Zástupca vedúceho katedry:

JUDr. Mgr. Dominika Pintérová, PhD.

 

Sekretariát:

Zlata Senková

 

Kontakt:

tel.: 02/592 44 304

e-mail: kophp@flaw.uniba.sk

adresa: Šafárikovo námestie č. 6 P. O. BOX 313 810 00 Bratislava 

Aktuality:

ZS 21/22_EaP_Oznam k realizácii priebežného hodnotenia z...12. 11. 2021

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva v súlade s Opatrením dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave č. č. 10/2021, ktorým sa...

ZS 21/22_Oznam k realizácii priebežného hodnotenia z...12. 11. 2021

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva v súlade s Opatrením dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave č. č. 10/2021, ktorým sa...

Opravný termín PH z predmetu Hospodárske právo28. 05. 2021

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva PraF UK v Bratislave v súlade s Opatrením dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave č....

Testovacia schôdza_ŠS_Obchodné právo dňa 21.05. 2021 o...20. 05. 2021

Vážené pani kolegyne, vážení páni kolegovia,  v zmysle opatrenia dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, č. 6/2020, ktorým...

OZNAM K REALIZÁCII ÚSTNEJ SKÚŠKY Z PREDMETU OBCHODNÉ PRÁVO...16. 05. 2021

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva v súlade s Opatreniami dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorými sa...

INFORMÁCIA K OPRAVNÉMU TERMÍNU PH z ObP II15. 05. 2021

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva PraF UK v Bratislave v súlade s Opatrením dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave č....

OZNAM K REALIZÁCII ÚSTNEJ SKÚŠKY Z PREDMETU HOSPODÁRSKE...14. 05. 2021

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva  v súlade s Opatreniami dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorými sa...

OZNAM K REALIZÁCII PRIEBEŽNÉHO HODNOTENIA Z PREDMETU...27. 04. 2021

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva PraF UK v Bratislave v súlade s Opatrením dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave č....

OZNAM K REALIZÁCII PRIEBEŽNÉHO HODNOTENIA Z PREDMETU...23. 04. 2021

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva PraF UK v Bratislave v súlade s Opatrením dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave č....

Oznam o realizácii skúšok z ObP I v termíne od 26.04.2021...14. 04. 2021

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva PraF UK v Bratislave v súlade s čl. 5 bod. 10 Opatrenia dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej...

plugin.tt_news ERROR:
No code given