Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva je jednou z katedier Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci pedagogického procesu sa zameriava najmä na výučbu povinných predmetov Obchodné právo I, Obchodné právo II a Hospodárske právo. Katedra ponúka aj širokú škálu voliteľných predmetov vyučovaných v anglickom jazyku, ako napríklad: Corporate Governance, Company Law, Negotiation, Mergers & Acquisitions atď.

Pedagogické a vedecké úlohy plní kolektív spoločensky uznávaných odborníkov, pôsobiacich nielen na akademickej pôde, ale aj v právnej praxi. Aktuálna personálna štruktúra pozostáva z 2 profesorov,  4 docentov, 5 odborných asistentov, 2 interných doktorandov a viacerých externých doktorandov a spolupracovníkov. Všetci členovia spoločne šíria dobré meno a vysoký kredit katedry, fakulty a Univerzity Komenského doma aj v zahraničí.

 

Vedúci katedry:

doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD.

 

Zástupca vedúceho katedry:

JUDr. Mgr. Dominika Pintérová, PhD.

 

Sekretariát:

Zlata Senková

 

Kontakt:

tel.: 02/592 44 304

e-mail: kophp@flaw.uniba.sk

adresa: Šafárikovo námestie č. 6 P. O. BOX 313 810 00 Bratislava 

Aktuality:

Termín priebežného hodnotenia z predmetu Obchodné právo I26. 11. 2020

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva PraF UK v Bratislave v súlade s Opatrením dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave č....

Termín priebežného hodnotenia ObP II a HP11. 08. 2020

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva v súlade s Opatrením dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave č. 1/2020, ktorým sa...

NÁHRADNÝ/OPRAVNÝ TERMÍN PH ObP II a HP V LS AK. ROKA...30. 05. 2020

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva v súlade s Opatrením dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave č. 1/2020, ktorým sa...

NÁHRADNÝ/OPRAVNÝ TERMÍN PH ObP II a HP V LS AK. ROKA...19. 05. 2020

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva v súlade s Opatrením dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave č. 1/2020, ktorým sa...

OZNAM K REALIZÁCII ÚSTNEJ SKÚŠKY Z PREDMETU OBCHODNÉ PRÁVO...17. 05. 2020

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva v súlade s Opatreniami dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave z roku 2020,...

OZNAM K REALIZÁCII ÚSTNEJ SKÚŠKY Z PREDMETU HOSPODÁRSKE ...17. 05. 2020

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva v súlade s Opatreniami dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave z roku 2020,...

OZNAM K REALIZÁCII PRIEBEŽNÉHO HODNOTENIA Z PREDMETU...14. 05. 2020

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva v súlade s Opatrením dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave č. 1/2020, ktorým sa...

OZNAM K REALIZÁCII PRIEBEŽNÉHO HODNOTENIA Z VYBRANÝCH...01. 05. 2020

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva v súlade s Opatrením dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave č. 1/2020, ktorým sa...

plugin.tt_news ERROR:
No code given