Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dokumenty

Prednášky

PP - OP 1 - Mgr. 1. roč., EaP – 3.roč. - 29.11.2018

PP - OP 1 - Mgr. 1. roč., EaP – 3.roč. - 8.11.2018

PP - OP 1 - Mgr. 1. roč., EaP – 3.roč. - 11.10.2018

PP - OP 1 - Mgr. 1. roč., EaP – 3.roč. - 4.10.2018

PP - OP 1 - Mgr. 1. roč., EaP – 3.roč. - 27.9.2018

Témy a obsahové zameranie prednášok OP 1 - Mgr. 1. roč., EaP – 3.roč.

Obsahové zameranie prednášok Obchodné právo I - 2. ročník

Obchodné právo 2 - plán prednášok LS 2017/18

Obchodné právo I - plán prednášok ZS 2017/18

Hospodárske právo - plán prednášok ZS 2017/18

Obchodné právo 2 - LS - 2016/17 - tematické zameranie prednášok  

PP - Obchodné právo I - prednáška - 8.12.2016

PP - obchodné právo I - prednáška - 1.12.2016

PP - Obchodné právo I - prednáška - 24.11.2016

PP - obchodné právo I - prednáška - 10.11.2016

PP - Obchodné právo I - prednáška - 3.11.2016

PP - Obchodné právo I - prednáška - 27.10.2016

PP - Obchodné právo I - prednáška - 13.10.2016

PP - Obchodné právo I - prednáška - 6.10.2016

PP - Obchodné právo I - prednáška - 29.9.2016

Hospodárske právo - ZS 2016/17 - tématické zameranie prednášok

Insolvenčné právo - ZS 2016/17 - tématické zameranie prednášok

Obchodné právo II. - LS 2015/16 - tematické zameranie prednášok

Obchodné právo I. - ZS 2015/16 - tematické zameranie prednášok

Úvod do predmetu, publicita v obchodnom práve - 22_9_2015

Podnikateľ, základné znaky, konanie podnikateľa - 29 9 2015

Formy národných a nadnárodných spoločností - 6_10_2015

Sídlo obchodných spoločností/premiestnenie - 13.10.2015

Základné imanie v obchodných spoločnostiach - 20.10.2015

Nekalá súťaž - 1.12.2015 

Otázky

Postupové skúšky:

 

Štátna skúška:

  • Obchodné právo - otázky, pre študentov, ktorým vznikla možnosť zúčastniť sa na štátnych záverečných skúškach v zmysle ich riadneho študijného programu pred začiatkom akademického roka 2018/19
  • Obchodné právo - okruhy tém, pre študentov, ktorým vznikla možnosť zúčastniť sa na štátnych záverečných skúškach v zmysle ich riadneho študijného programu až počnúc akademickým rokom 2018/19

 

Rigorózna skúška z odboru obchodné právo: 

 

 

 

 

Témy záverečných prác

Témy diplomových a bakaláskych prác sú zverejnené v Ais-e pre príslušný akademický rok. Spôsob prihlasovania sa riadi príslušnými vnútornými predpismi fakulty.

Témy a blžšie pokyny pre záujemcov o diplomové práce pod vedením prof. JUDr. Márie Patakyovej, PhD. môžete nájsť tu 

Témy rigoróznych prác: