Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

prof. JUDr. Mojmír Mamojka PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
profesor
+421 2 9012 2083
č. 205 SB, 2. poschodie
Konzultačné hodiny: streda: 16:45 - 18:10

prof. JUDr. Mária Patakyová CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
profesor
+421 2 9012 9427
204 SB
Utorok 17:00 - 18:00

doc. JUDr. Peter Lukáčka PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9012 9305
Utorok 13:00 - 14:30

doc. JUDr. Jozef Vozár CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
docent vysokej školy, univerzity

JUDr. Jana Duračinská PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 9404
205 SB
Konzultačné hodiny: utorok: od 16:45 do 18:10 iný čas po predchádzajúcej dohode mailom

JUDr. Barbora Grambličková PhD., LL.M.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
204 SB
Streda 09:30 - 10:30

JUDr. Edita Hajnišová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2060
0905 992 446
205
Pondelok 16:00 - 17:00

JUDr. Branislav Jablonka PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
odborný asistent
+421 2 9012 2087

Dr. Angelika Mašurová

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 9165
02/592 44 165
207SB
Pondelok 15:30 - 16:30

JUDr. Matej Smalik PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
02/592 44 404
205 SB
konz. hodiny ŠTVRTOK - 17:30-18:10, individuálne kedykoľvek podľa dohody s vyučujúcim na základe e-mailu

JUDr. Jana Strémy PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2084
02/592 44 404
207 SB
Pondelok 12:10 - 13:45
v iný čas konzultačné hodiny po dohode emailom

Interní doktorandi

Mgr. Filip Petrek

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva,
3.dOFP15
+421 2 9012 2086
207 SB

Mgr. Daniel Zigo

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva,
1.dOFP15

Externí spolupracovníci

JUDr. Stanislav Barkoci, PhD.

Email: stanislav.barkociflaw.uniba.sk

Sekretariát

Zlata Senková

sekretárka
+421 2 9012 2088
208 SB