Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Materiály na seminárne cvičenia a konzultačné sústredenia


PRÁVO

Občianske právo hmotné 1, denná forma štúdia

V zimnom semestri ak. roka 2019/2020 je potrebné naštudovať si tieto súdne rozhodnutia:

OPH 1 Súdne rozhodnutia

Občianske právo hmotné 1, externá forma štúdia

V zimnom semestri ak.roka 2019/2020 je potrebné naštudovať si tieto súdne rozhodnutia: 

OPH 1 Súdne rozhodnutia

 

Materiálny na konzultačné sústredenia:

1. konzultačné sústredenie 18.10.2019

Občianske právo hmotné 3/Občianske právo 2, denná forma štúdia

V zimnom semestri ak.roka 2019/2020 je potrebné si naštudovať tieto súdne rozhodnutia:

1. Na semináre, ktoré budú prebiehať v týždni od 30.09.2019

2.  Na semináre, ktoré budú prebiehať v týždni od 07.10.2019

  • Zodpovednosť za vady
  • Vznik záväzkov

3. Na semináre, ktoré budú prebiehať v týždni od 14.10.2019

4. Na semináre, ktoré budú prebiehať v týždni od 21.10.2019

5. Na semináre, ktoré budú prebiehať v týždni od 28.10.2019

6. Na semináre, ktoré budú prebiehať v týždni od 04.11.2019

7. Na semináre, ktoré budú prebiehať v týždni od 11.11.2019

  • Zmluvy o výkone činnosti či práce (zmluva o dielo, príkazná zmluva, zmluva o úschove, zmluvy o preprave a sprostredkovateľská zmluva)

8. Na semináre, ktoré budú prebiehať v týždni od 18.11.2019

9. Na semináre, ktoré budú prebiehať v týždni od 25.11.2019

  • Aleatórne zmluvy a jednostranne zaväzujúce zmluvy (poistná zmluva, zmluva o dôchodku, verejný prísľub, stávka a hra)

10. Na semináre, ktoré budú prebiehať v týždni od 02.12.2019

11. Na semináre, ktoré budú prebiehať v týždni od 09.12.2019

12. Na semináre, ktoré budú prebiehať v týždni od 16.12.2019

Občianske právo hmotné 3, externá forma štúdia

Materiály na konzultačné sústredenia v ZS 2019/2020

 

 

 

 

 

Občianske právo 2, denná forma štúdia

Počas výučby v ZS 2019/2020 je nutné, aby si študenti na semináre naštudovali tieto materiály:

Dulaková, D., Smyčková, R. a kol: Praktikum z občianskeho práva, z rodinného práva a z práva duševného vlastníctva. C.H.Beck, 2011 (Praktikum)

1. Na semináre, ktoré budú prebiehať v týždni od 30.09.2019

  • Praktikum k predmetu OP 2, téma č. 1, str. 126-135

2. Na semináre, ktoré budú prebiehať v týždni od 07.10.2019

 

 

3. Na semináre, ktoré budú prebiehať v týždni od 14.10.2019

4. Na semináre, ktoré budú prebiehať v týždni od 21.10.2019

5. Na semináre, ktoré budú prebiehať v týždni od 28.10.2019

6. Na semináre, ktoré budú prebiehať v týždni od 04.11.2019

7. Na semináre, ktoré budú prebiehať v týždni od 11.11.2019

  • Zmluvy o výkone činnosti či práce (zmluva o dielo, príkazná zmluva, zmluva o úschove, zmluvy o preprave a sprostredkovateľská zmluva)
  • Praktikum k predmetu OP 2, téma č. 9, str. 215-221 - Praktické zadania č. 2,3,4,7

8. Na semináre, ktoré budú prebiehať v týždni od 18.11.2019

9. Na semináre, ktoré budú prebiehať v týždni od 25.11.2019

  • Aleatórne zmluvy a jednostranne zaväzujúce zmluvy (poistná zmluva, zmluva o dôchodku, verejný prísľub, stávka a hra) 
  • Praktikum k predmetu OP 2 – Téma č. 10, str. 222-271 - Praktické zadania č. 1,8,11,12

10. Na semináre, ktoré budú prebiehať v týždni od 02.12.2019

11. Na semináre, ktoré budú prebiehať v týždni od 09.12.2019

12. Na semináre, ktoré budú prebiehať v týždni od 16.12.2018

Občianske právo 2, externá forma štúdia

Materiály na konzultačné sústredenia v ZS 2019/2020

Občianske právo 4, denná forma štúdia

Zadania na seminárne cvičenia pre skupiny doc. Smyčkovej v týždni od 07.10.2019:

1. Odvolanie 

2. Článok Odvolanie proti pozitívne enumerovaným rozhodnutiam

Zadania na seminárne cvičenia pre skupiny doc. Smyčkovej v týždni od 28.10.2019:

1. Praktické zadania

2. Opravné prostriedky

Občianske právo 4, externá forma štúdia

Materiály na konzultačné sústredenia v ZS 2019/2020

2. konzultačné sústredenie 

Občianske právo 1, externá forma štúdia

Zimný semester 2019/2020 - vyučujúci: Mgr. Martin Hamřik, PhD.

1. konzultačné sústredenie

2. konzultačné sústredenie

3. konzultačné sústredenie

4. konzultačné sústredenie

 

 


EKONÓMIA a PRÁVO

Rodinné právo, externá forma štúdia

Konzultačné sústredenia ZS 2019/2020