Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Materiály na seminárne cvičenia a konzultačné sústredenia


PRÁVO

Občianske právo hmotné 2, denná forma štúdia

NASLEDUJÚCI ZOZNAM SÚDNYCH ROZHODNUTÍ PLATÍ AJ PRE ŠTUDENTOV EXTERNEJ FORMY ŠTÚDIA:

1. Na semináre, ktoré budú prebiehať v týždni od 25.02.2019 je potrebné naštudovať tieto rozhodnutia: 

K ochrane vlastníckeho práva:

R 10/1990

R 86/2001

R 65/1972

R 3/1971

R 53/1973

Z IV., s. 755

 

K susedským právam:

R 45/1986

R 72/1994

R 50/1985

R 37/1985

 

K drzbe

V 5/1989

R 45/1986

R 106/2003

NS SR sp. zn. M Cdo 2/2001

NS SR sp. zn. 5 Cdo 149/2007

NS ČR sp. zn. 22 Cdo 2820/2005

 

Rozhodnutia sú dostupné v komentároch k OZ alebo na internete.

2. Na semináre, ktoré budú prebiehať v týždni od 04.03.2019 je potrebné naštudovať tieto rozhodnutia:

Nadobúdanie vlastníckeho práva

3. Na semináre, ktoré budú prebiehať v týždni od 11.03.2019 je potrebné naštudovať tieto rozhodnutia:

Podielové spoluvlastníctvo

4. Na semináre, ktoré budú prebiehať v týždni od 18.03.2018 je potrebné naštudovať tieto rozhodnutia:

BSM

5. Na semináre, ktoré budú prebiehať v týždni od 01.04.2019 je potrebné naštudovať tieto rozhodnutia: 

Záložné právo

6. Na semináre, ktoré budú prebiehať v týždni od 15.04.2019 je potrebné naštudovať tieto rozhodnutia: 

 Vecné bremená, zádržné právo

7. Na semináre, ktoré budú prebiehať v týždni od 29.04.2019 je potrebné naštudovať tieto rozhodnutia: 

Dedenie - všeobecne

8. Na semináre, ktoré budú prebiehať v týždni od 06.05.2019 je potrebné naštudovať tieto rozhodnutia: 

Dedenie zo zákona a zo závetu

Občianske právo 3, denná forma štúdia

Zadania na semináre pre seminárne skupiny doc. JUDr. Romany Smyčkovej, PhD. (12.03.2019)

Strany sporu

Procesné úkony

Zadania na semináre v týždni od 01.04.2019 pre seminárne skupiny doc. JUDr. Romany Smyčkovej, PhD.

Praktické prípady k procesným úkonom strán

Zadania na semináre v týždni od 08.04.2019 pre seminárne skupiny doc. JUDr. Romany Smyčkovej, PhD.

Praktické zadania 1

Praktické zadania 2

Zadania na semináre v týždni od 29.04.2019 pre seminárne skupiny doc. JUDr. Romany Smyčkovej, PhD.

Praktické zadania - súdne rozhodnutia

Právoplatnosť a vykonateľnosť

Súdne rozhodnutia

Zadania na semináre v týždni od 13.05.2019 pre seminárne skupiny doc. JUDr. Romany Smyčkovej, PhD.

CSP - neodkladné opatrenia

Občianske právo I, denná forma štúdia

Vážení kolegovia, na stránke https://moodle.uniba.sk/ si viete tiež nájsť doplňujúce informácie k témam preberaným na jednotlivých seminároch a tiež si otestovať vedomosti, ktoré ste nadobudli. Kurz Občianske právo 1 pre Vás pripravuje JUDr. Zuzana Illyová, PhD.

 

Základný zoznam povinných materiálov na seminárne cvičenia v LS 2018/2019:

1. Na semináre, ktoré budú prebiehať v týždni od 25.02.2019

Dulaková, D., Smyčková, R. a kol: Praktikum z občianskeho práva, z rodinného práva a zpráva duševného vlastníctva. C.H.Beck, 2011 -; Časť I, Téma č. 1 str. 4-14

   Judikáty - Úvod do občianskeho práva

2. Na semináre, ktoré budú prebiehať v týždni od 04.03.2019

Dulaková, D., Smyčková, R. a kol: Praktikum z občianskeho práva, z rodinného práva a zpráva duševného vlastníctva. C.H.Beck, 2011 - Časť I, Téma č. 2 str. 15-22, praktické cvičenia č. 2,9

Téma č. 3 str. 23-32, praktické cvičenia č. 1,6,9

  Judikáty

3. Na semináre, ktoré budú prebiehať v týždni od 11.03.2019

Dulaková, D., Smyčková, R. a kol: Praktikum z občianskeho práva, z rodinného práva a zpráva duševného vlastníctva. C.H.Beck, 2011,Časť I:

 Téma č. 4 str. 33-36, teoretické otázky č. 1-9

 Téma č. 5 str. 37-41, teoretické otázky a praktické cvičenia č. 1,2

 Judikáty

4. Na semináre, ktoré budú prebiehať v týždni od 18.03.2019

Dulaková, D., Smyčková, R. a kol: Praktikum z občianskeho práva, z rodinného práva a zpráva duševného vlastníctva. C.H.Beck, 2011,Časť I:

 Téma č. 6 str. 42-49, teoretické otázky a praktické cvičenia č. 6, 7, 9, 14, 21, 26

 Judikáty

5. Na semináre, ktoré budú prebiehať v týždni od 25.03.2019

 Prednáška Význam času v práve

 Praktické prípady

 Judikáty

Náhradný seminár za semináre zo dňa 27.03.2018 sa pre študentov Dr. Dufalovej, Dr. Illyovej a Dr. Mlkvého, ktorí majú záujem, uskutočnia dňa 03.04.2019 (streda) o 12.15 v miestnosti č. 601 NB.

6. Na semináre, ktoré budú prebiehať v týždni od 01.04.2019

Dulaková, D., Smyčková, R. a kol: Praktikum z občianskeho práva, z rodinného práva a zpráva duševného vlastníctva. C.H.Beck, 2011,Časť I:

 Téma č. 7 str. 53-57, teoretické otázky a praktické cvičenia č. 1,3

 Téma č. 8 str. 54-70, teoretické otázky a praktické cvičenia č. 4,5,6,7,8

 Judikáty

7. Na semináre, ktoré budú prebiehať v týždni od 08.04.2019

Dulaková, D., Smyčková, R. a kol: Praktikum z občianskeho práva, z rodinného práva a zpráva duševného vlastníctva. C.H.Beck, 2011,Časť I:

 Téma č. 9 str. 71-85, teoretické otázky a praktické cvičenia č. 1,2,3, 5, 6, 8, 11

 Judikáty

8. Na semináre, ktoré budú prebiehať v týždni od 15.04.2019

Dulaková, D., Smyčková, R. a kol: Praktikum z občianskeho práva, z rodinného práva a zpráva duševného vlastníctva. C.H.Beck, 2011,Časť I:

 Téma č. 10 str. 86-93, teoretické otázky a praktické cvičenia č. 1,2,3, 16,18

Judikáty

9. Na semináre, ktoré budú prebiehať v týždni od 22.04.2019

Dulaková, D., Smyčková, R. a kol: Praktikum z občianskeho práva, z rodinného práva a zpráva duševného vlastníctva. C.H.Beck, 2011,Časť I:

 Téma č. 11 str. 94-104, teoretické otázky a praktické cvičenia č. 1,2,4,5,10,11

Judikáty

Občianske právo hmotné 2, externá forma štúdia

Plán konzultačných sústredení LS 2018/2019

Občianske právo 3, externá forma štúdia

Materiály na konzultačné sústredenia:

1. Konzultačné sústredenie

2. konzultačné sústredenie

3. konzultačné sústredenie

4. konzultačné sústredenie


EKONÓMIA a PRÁVO