Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Materiály na seminárne cvičenia a konzultačné sústredenia


PRÁVO

Občianske právo hmotné 1, denná a externá forma štúdia

Z predmetu Občianske právo hmotné 1 je potrebné naštudovať si tieto súdne rozhodnutia:

OPH 1 Súdne rozhodnutia

Občianske právo hmotné 1, externá forma štúdia

Akademický rok 2022/23 - zimný semester

Materiálny na konzultačné sústredenia:

1.konzultačné sústredenie

2.konzultačné sústredenie

3.konzultačné sústredenie

4.konzultačné sústredenie

 

 

Občianske právo hmotné 3, denná forma štúdia

V zimnom semestri ak. roka 2022/2023 je potrebné si naštudovať súdne rozhodnutia uvedené nižšie. 

Zároveň je pri každom týždni uvedená matéria z Praktika, ktorej sa budeme na seminároch venovať. 

 

1. Na semináre, ktoré budú prebiehať v týždni od 26.09.2022

Teoretické otázky a praktické zadania, ktoré budú preberané na seminári: 

Dulaková, D., Smyčková, R. a kol: Praktikum z občianskeho práva, z rodinného práva a z práva duševného vlastníctva. C.H.Beck, 2011 – Téma č. 1, str. 126-135, teoretické otázky 1-16,  Praktické zadania č. 2,3,5,6,8

 

2. Na semináre, ktoré budú prebiehať v týždni od 03.10.2022


Teoretické otázky a praktické zadania, ktoré budú preberané na seminári: 

Dulaková, D., Smyčková, R. a kol: Praktikum z občianskeho práva, z rodinného práva a z práva duševného vlastníctva. C.H.Beck, 2011 – Téma č. 1, str. 126-135, teroretické otázky 17-25, Praktické zadania č. 5,6,8. Téma č. 2 - str. 136 - teoretické otázky č. 1-4. 

 

3. Na semináre, ktoré budú prebiehať v týždni od 10.10.2022

Teoretické otázky a praktické zadania, ktoré budú preberané na seminári:

Dulaková, D., Smyčková, R. a kol: Praktikum z občianskeho práva, z        rodinného práva a z práva duševného vlastníctva. C.H.Beck, 2011 – Téma č. 2, str. 136-142 - Praktické zadania č. 1,3,4,6

 

4. Na semináre, ktoré budú prebiehať v týždni od 17.10.2022

Teoretické otázky a praktické zadania, ktoré budú preberané na seminári:

Dulaková, D., Smyčková, R. a kol: Praktikum z občianskeho práva, z rodinného práva a z práva duševného vlastníctva. C.H.Beck, 2011 – Téma č. 3, str. 143-150 - Praktické zadania č. 1,4,6,8 

 

5. Na semináre, ktoré budú prebiehať v týždni od 24.10.2022

 

 

  

Teoretické otázky a praktické zadania, ktoré budú preberané na seminári:

Dulaková, D., Smyčková, R. a kol: Praktikum z občianskeho práva, z rodinného práva a z práva duševného vlastníctva. C.H.Beck, 2011 – Téma č. 4, str. 151-161 - Praktické zadania č. 1,3,4,7,13, 14

 

6. Na semináre, ktoré budú prebiehať v týždni od 31.10.2022

 

  •     Spotrebiteľské zmluvy

 

 

7. Na semináre, ktoré budú prebiehať v týždni od 07.11.2022

Teoretické otázky a praktické zadania, ktoré budú preberané na seminári:

Dulaková, D., Smyčková, R. a kol: Praktikum z občianskeho práva, z rodinného práva a z práva duševného vlastníctva. C.H.Beck, 2011 – Téma č. 6, str. 171-179 - Praktické zadania č. 1,4

 

8. Na semináre, ktoré budú prebiehať v týždni od 14.11.2022

Teoretické otázky a praktické zadania, ktoré budú preberané na seminári:

 

9. Na semináre, ktoré budú prebiehať v týždni od 21.11.2022

  • Zmluvy o výkone činnosti či práce (zmluva o dielo, príkazná zmluva, zmluva o úschove, zmluvy o preprave a sprostredkovateľská zmluva)

Teoretické otázky a praktické zadania, ktoré budú preberané na seminári:

Dulaková, D., Smyčková, R. a kol: Praktikum z občianskeho práva, z rodinného práva a z práva duševného vlastníctva. C.H.Beck, 2011 – Téma č. 9, str. 215-221 - Praktické zadania č. 2,3,4,7

 

10. Na semináre, ktoré budú prebiehať v týždni od 28.11.2021

 

11. Na semináre, ktoré budú prebiehať v týždni od 05.12.2022

 

12. Na semináre, ktoré budú prebiehať v týždni od 12.12.2022

  • Záväzyk z ostatných dôvodov - Aleatórne zmluvy a jednostranne zaväzujúce zmluvy (poistná zmluva, zmluva o dôchodku, verejný prísľub, stávka a hra)

Občianske právo hmotné 3, externá forma štúdia

Materiály na konzultačné sústredenia v ZS 2022/2023

1. konzultačné sústredenie

2. konzultačné sústredenie

3. konzultačné sústredenie

4. konzultačné sústredenie

 

 

 

 

 


EKONÓMIA a PRÁVO