Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Materiály na seminárne cvičenia a konzultačné sústredenia


PRÁVO

Občianske právo hmotné 1, denná forma štúdia

V zimnom semestri ak. roka 2018/2019 je potrebné naštudovať si tieto súdne rozhodnutia:

OPH 1 Súdne rozhodnutia

Občianske právo hmotné 1, externá forma štúdia

Materiály na konzultačné sústredenia v ZS 2018/2019

1. konzultačné sústredenie 05.10.2018

2. konzultačné sústredenie 16.11.2018

3. konzultačné sústredenie 01.12.2018

4. konzultačné sústredenie 15.12.2018

 

V zimnom semestri ak.roka 2018/2019 je taktiež potrebné si naštudovať tieto súdne rozhodnutia: 

OPH 1 Súdne rozhodnutia

Občianske právo hmotné 3, denná forma štúdia

V zimnom semestri ak.roka 2018/2019 je potrebné si naštudovať tieto súdne rozhodnutia:

1. Na semináre, ktoré budú prebiehať v týždni od 01.10.2018

2. Na semináre, ktoré budú prebiehať v týždni od 08.10.2018

  3. Na semináre, ktoré budú prebiehať v týždni od 15.10.2018

  4. Na semináre, ktoré budú prebiehať v týždni od 22.10.2018

  5. Na semináre, ktoré budú prebiehať v týždni od 05.11.2018

  6. Na semináre, ktoré budú prebiehať v týždni od 12.11.2018

  • Zmluvy o výkone činnosti či práce (zmluva o dielo, príkazná zmluva, zmluva o úschove, zmluvy o preprave a sprostredkovateľská zmluva)

  7. Na semináre, ktoré budú prebiehať v týždni od 19.11.2018 

  8. Na semináre, ktoré budú prebiehať v týždni od 26.11.2018

  • Aleatórne zmluvy a jednostranne zaväzujúce zmluvy (poistná zmluva, zmluva o dôchodku, verejný prísľub, stávka a hra)

   9. Na semináre, ktoré budú prebiehať v týždni od 03.12.2018

   10. Na semináre, ktoré budú prebiehať v týždni od 10.12.2018

   11. Na semináre, ktoré budú prebiehať v týždni od 17.12.2018

Občianske právo hmotné 3, externá forma štúdia

Materiály na konzultačné sústredenia v ZS 2018/2019

 1. konzultačné sústredenie 29.09.2018

2. konzultačné sústredenie 26.10.2018

3. konzultačné sústredenie 09.11.2018

4. konzultačné sústredenie 08.12.2018

 

 

Občianske právo procesné 1, denná forma štúdia

V zimnom semestri ak. roka 2018/2019 je potrebné naštudovať si tieto súdne rozhodnutia: 

Súdne rozhodnutia OPP 1

Občianske právo 2, denná forma štúdia

Počas výučby v ZS 2018/2019 je nutné, aby si študenti na semináre naštudovali tieto materiály:

Dulaková, D., Smyčková, R. a kol: Praktikum z občianskeho práva, z rodinného práva a z práva duševného vlastníctva. C.H.Beck, 2011 (Praktikum)

1. Na semináre, ktoré budú prebiehať v týždni od 01.10.2018

  • Praktikum k predmetu OP 2, téma č. 1, str. 126-135, prípady na riešenie na seminári - 2,3,4,5,6

 2. Na semináre, ktoré budú prebiehať v týždni od 08.10.2018

 3. Na semináre, ktoré budú prebiehať v týždni od 15.10.2018

 4. Na semináre, ktoré budú prebiehať v týždni od 22.10.2018

5. Na semináre, ktoré budú prebiehať v týždni od 05.11.2018

6. Na semináre, ktoré budú prebiehať v týždni od 12.11.2018

  • Zmluvy o výkone činnosti či práce (zmluva o dielo, príkazná zmluva, zmluva o úschove, zmluvy o preprave a sprostredkovateľská zmluva)
  • Praktikum k predmetu OP 2, téma č. 9, str. 215-221 - Praktické zadania č. 2,3,4,7

7. Na semináre, ktoré budú prebiehať v týždni od 19.11.2018

8. Na semináre, ktoré budú prebiehať v týždni od 26.11.2018

  • Aleatórne zmluvy a jednostranne zaväzujúce zmluvy (poistná zmluva, zmluva o dôchodku, verejný prísľub, stávka a hra) 
  • Praktikum k predmetu OP 2 – Téma č. 10, str. 222-271 - Praktické zadania č. 1,8,11,12

 9. Na semináre, ktoré budú prebiehať v týždni od 03.12.2018

 10. Na semináre, ktoré budú prebiehať v týždni od 10.12.2018

 11. Na semináre, ktoré budú prebiehať v týždni od 17.12.2018

Občianske právo 4, denná forma štúdia

Zadania na seminárne cvičenia pre skupiny doc. Smyčkovej v týždni od 08.10.2018 dostupné tu.

Zadania na seminárne cvičenia pre skupiny doc. Smyčkovej v týždni od 12.11.2018 dostupné tu:

Zadania na seminárne cvičenia pre skupiny doc. Smyčkovej v týždni od 03.12.2018 dostupné tu:

 

 

 



EKONÓMIA a PRÁVO