Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Profesori

prof. JUDr. Svetlana Ficová CSc.

Katedra občianskeho práva
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9012 9533
02/592 44 533
617NB

prof. JUDr. Marek Števček PhD.

Katedra občianskeho práva
profesor
+421 2 9012 9494
626 NB
Konzultačné hodiny prebiehajú v Kancelárii rektora na prvom poschodí v novej budove. Konajú sa iba cez výučbovú časť semestra.
Utorok - 08:30 - 09:10

Docenti

doc. JUDr. Alexandra Löwy PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra občianskeho práva
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9012 2119

Odborní asistenti

Mgr. Michal Cenkner PhD.

Katedra občianskeho práva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2041
614 NB
Pondelok - 16:00 - 17:25

Mgr. Lenka Dufalová PhD.

Katedra občianskeho práva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 9557
02/592 44 557
623 NB

JUDr. Imrich Fekete CSc.

Katedra občianskeho práva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 9667
02/592 44 667
624 NB
Konzultačné hodiny Streda 7,45-9.10

Mgr. Martin Hamřik PhD.

Katedra občianskeho práva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2042
614 NB
Utorok - 13:45 - 15:15

JUDr. Radoslav Hnilica PhD.

Katedra občianskeho práva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2120
č. 624 NB
Konzultačné hodiny: Pondelok: 13,00 - 13,40 hod. Streda: 15,15 - 15,55 hod.

JUDr. Martin Križan PhD.

Katedra občianskeho práva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2046
02/592 44 557
623 NB
Konzultačné hodiny: Štvrtok: 9:15 - 10:40

Doktorandi

JUDr. Michal Dáni

Katedra občianskeho práva
Doktorand(1.dOP3, denný)
+421 2 9012 2123

Mgr. Andrej Fekete

Katedra občianskeho práva
Doktorand(2.dOP3, denný)
+421 2 9012 9214
02/592 44 214
620 NB

JUDr. Martina Haršányová

Katedra občianskeho práva
Doktorand(1.dOP3, denný)
+421 2 9012 2124

Mgr. Marek Ivančo

Katedra občianskeho práva
Doktorand(2.dOP3, denný)
+421 2 9012 2107
02/592 44 214
620 NB

Mgr. Zuzana Klincová

Katedra občianskeho práva
Doktorand(1.dOP3, denný)
+421 2 9012 2122

Sekretariát

Ivana Surovičová

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
odborný sekretár, sekretárka, i. n.
+421 2 9012 9268
621a NB
Každý deň: 7:30 - 13:30

Zamestnanci a doktorandi čerpajúci materskú alebo rodičovskú dovolenku

JUDr. Bianka Tkáčová

kontakt: bianka.tkacovaflaw.uniba.sk

Mgr. Petra Helt

kontakt: petra.heltflaw.uniba.sk