Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Profesori

prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc.

Katedra občianskeho práva,
profesor/professor
+421 2 9012 9533
Konzultačné hodiny: pondelok: 10.00 - 11.20 hod po predchádzajúcej dohode prostredníctvom mailu

prof. JUDr. Marek Števček, PhD.

Katedra občianskeho práva,
profesor
+421 2 9012 9494
Konzultačné hodiny prebiehajú v Kancelárii rektora na prvom poschodí v novej budove. Konajú sa iba cez výučbovú časť semestra a iba po predchádzajúcej dohode e-mailom.

Docenti

doc. Mgr. Lenka Dufalová, PhD.

Katedra občianskeho práva,
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9012 9557
623 NB
Konzultačné hodiny - cez MS Teams po predchádzajúcej dohode emailom
Konzultačné hodiny - cez MS Teams po predchádzajúcej dohode emailom

doc. JUDr. Romana Smyčková, PhD.

Katedra občianskeho práva,
docent/associate professor
+421 2 9012 9692
02/592 44 692

Odborní asistenti

Mgr. Tamara Čipková, PhD.

Katedra občianskeho práva,
odborný asistent
+421 2 9012 9247
616 NB
Utorok14:00 – 15:25

Mgr. Martin Hamřik, PhD.

Katedra občianskeho práva,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2042
614 NB
Konzultačné hodiny - cez MS Teams po predchádzajúcej dohode emailom

JUDr. Martina Haršányová, PhD.

Katedra občianskeho práva,
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Marek Ivančo, PhD.

Katedra občianskeho práva,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2133
614 NB
Utorok16:45 – 18:10

Mgr. Zuzana Klincová, PhD.

Katedra občianskeho práva,
odborný asistent vysokej školy, univerzi

JUDr. Martin Križan, PhD.

Katedra občianskeho práva,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2046
623 NB
Pondelok13:45 – 15:10

JUDr. Ing. Karin Raková, PhD., MBA

Katedra občianskeho práva,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2136
624NB
Utorok10:45 – 12:10

Doktorandi

Sekretariát

Ivana Surovičová

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
odborný sekretár, sekretárka, i. n.
+421 2 9012 9268
621a NB
Pondelok a streda:9:00 - 12:00

Zamestnanci a doktorandi čerpajúci materskú alebo rodičovskú dovolenku

Mgr. Petra Helt

kontakt: petra.heltflaw.uniba.sk

Mgr. Petronela Luprichová PhD.

kontakt: petronela.luprichovaflaw.uniba.sk