Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Zamestnanci

prof. JUDr. Jozef Klimko DrSc.

Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky,
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9012 2126

doc. Mgr. Miroslav Lysý PhD.

Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky,
docent
+421 2 9012 9441
415 SB
Konzultačné hodiny prebiehajú prostredníctvom systému MS Teams
Streda 13:45 - 14:45
Streda 09:00 - 10:00

doc. Mgr. Matej Mlkvý PhD., LL.M.

Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky,
odborný asistent
+421 2 9012 9262
Pondelok 13:45 - 14:45
Streda 16:45 - 17:45

doc. Mgr. Mgr. Ondrej Podolec PhD.

Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky,
docent
+421 2 9012 2103
414 SB
Konzultačné hodiny prebiehajú prostredníctvom systému MS Teams po predchádzajúcej dohode emailom.
Streda 07:15 - 08:15
Streda 08:15 - 09:15

Mgr. Lenka Martincová PhD.

Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
414 SB
Konzultačné hodiny prebiehajú prostredníctvom systému MS Teams po predchádzajúcej dohode emailom
Streda 16:00 - 18:00

Mgr. Ján Sombati PhD.

Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky,
odborný asistent
+421 2 9012 9345
308 SB
Konzultačné hodiny prebiehajú prostredníctvom systému MS Teams. Prosím záujemcov o konzultácie, aby sa mailom nahlásili vopred. Na konzultácie budú podľa zoznamu prihlásených volaní po jednom, aby konzultácie neprebiehali hromadne. Ďakujem za pochopenie.
Pondelok 18:15 - 19:15
Streda 18:15 - 19:15

doc. JUDr. Zuzana Mlkvá Illýová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Ústav klinického právneho vzdelávania
odborný asistent
+421 2 9012 2100
309 SB
Streda 12:15 - 13:45

Interní doktorandi

JUDr. Iva Dudášová

Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky,
2.dTDSP15
SB 109
Utorok 10:35 - 11:35
Streda 10:35 - 11:35

Mgr. Adam Köszeghy

Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky,
2.dTDSP15
413 SB
Konzultačné hodiny prebiehajú prostredníctvom systému MS Teams.
Streda 12:15 - 13:00

Mgr. Terézia Švedová

Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky,
2.dTDSP15
413 SB
Konzultačné hodiny prebiehajú prostredníctvom systému MS Teams.
Pondelok 16:00 - 16:45

Mgr. Igor Hron

Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky,
1.dTDSP15
414 SB

Sekretariát

Zlata Senková

Právnická fakulta UK, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
sekretárka
+421 2 9012 2088
208 SB