Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Zamestnanci

prof. JUDr. Jozef Klimko DrSc.

Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky,
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9012 2126

doc. Mgr. Matej Mlkvý PhD., LL.M.

Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky,
odborný asistent
+421 2 9012 9262
Pondelok 13:45 - 14:45
Streda 16:45 - 17:45

doc. Mgr. Mgr. Ondrej Podolec PhD.

Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky,
docent
+421 2 9012 2103
414 SB
Konz. hodiny počas skúškového obdobia - len po dohovore emailom.
Streda 12:45 - 13:45
Streda 09:45 - 10:45

Mgr. Ján Sombati PhD.

Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky,
odborný asistent
+421 2 9012 9345
308 SB
Utorok 15:30 - 16:30
Štvrtok 16:30 - 17:30

JUDr. Zuzana Mlkvá Illýová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Ústav klinického právneho vzdelávania
odborný asistent
+421 2 9012 2100
309 SB
Konzultačné hodiny: St 13:30 - 15:30

Interní doktorandi

Mgr. Terézia Čokynová

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky
1.dTDSP15
413 SB

JUDr. Iva Dudášová

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky
1.dTDSP15

Mgr. Adam Köszeghy

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky
1.dTDSP15
413 SB
Streda 10:45 - 11:30

JUDr. Viktória Marková

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky
2.dTDSP15
+421 2 9012 2116
413 SB

Mgr. Lenka Martincová

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky
2.dTDSP15
+421 2 9012 2106
413 SB

Sekretariát

Zlata Senková

Právnická fakulta UK, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
sekretárka
+421 2 9012 2088
208 SB