Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prednášky

Rozpis prednášok z Rímskeho práva 1 (denná forma/externá forma)

 

Prednášky z Rímskeho práva 1 sa nachádzajú v aplikácii Sharepoint. Môžete si ich pozrieť na TU 

 

 • Prvá prednáška na tému "Úvod, povaha a rozdelenie rímskeho práva"
 • Druhá prednáška na tému "Pramene práva a interpretácia práva
 • Tretia prednáška na tému "Osobné právo"
 • Štvrtá prednáška na tému "Právne skutočnosti (pojem a delenie), právne úkony a ich delenie"
 • Piata prednáška na tému "Náležitosti a obsah právneho úkonu, zastúpenie pri právnom úkone"
 • Šiesta prednáška na tému "Manželstvo v rímskom práve
 • Siedma prednáška na tému "Poručníctvo a opatrovníctvo, právnické osoby"
 • Ôsma prednáška na tému "Vôľa a prejav vôle (nezhoda vôle s prejavom, vady právneho úkonu)"
 • Deviata prednáška na tému "Vecné právo I.: Úvod a základné pojmy, Pojem a systém vecného práva, druhy vecných práv
 • Desiata prednáška na tému "Vecné právo II.: Nadobudnutie a zánik držby, Druhy, prvky a subjekt držby"
 • Jedenásta prednáška na tému "Vlastnícke právo I.: Pojem a osbah vlastníckeho práva, Druhy vlastníctva
 • Dvanásta prednáška na tému "Vlastnícke právo II.: Nadobudnutie vlastníckeho práva (pôvodné a odvodené spôsoby nadobudnutia), Obmedzenie vlastníckeho práva v súkromnom a verejnom záujme, Právna ochrana vlastníckeho práva, Spoluvlastníctvo"
 • Trinásta prednáška na tému "Vecné práva k cudzej veci: úvod, systém vecných práv k cudzej veci, záložné právo (ručný záloh a hypotéka), služobnosti

Archív prednášok nájdete TU 

Rozpis prednášok z Rímskeho práva 2 (denná forma/externá forma)

Vážení študenti, 

v rámci výučby predmetu "Rímske právo 2" v prvom ročníku bakalárskeho stupňa študijného programu PRÁVO (denná forma) sa všetky prednášky nachádzajú v systéme "Microsoft Sharepoint", kde si ich môžete vypočuť. Prednášky prevažne nahral pán prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD. Môžete si ich pozrieť TU

 

Pre Vašu lepšiu orientáciu si Vám dovoľujeme nižšie poskytnúť rozpis prednášok podľa toho, ako na seba tematicky nadväzujú: 

 • Prvá prednáška na tému "Procesné právo
 • Druhá prednáška na tému "Pojem záväzok a prvky záväzkového vzťahu
 • Tretia prednáška na tému "Poistenie záväzku
 • Štvrtá prednáška na tému "Obsah a zánik záväzkov
 • Piata prednáška na tému "Zodpovednosť za nesplnenie záväzku
 • Šiesta prednáška na tému "Reálne kontrakty
 • Siedma prednáška na tému "Verbálne a konsenzuálne kontrakty - kúpna zmluva
 • Ôsma prednáška na tému "Nájomná zmluva
 • Deviata prednáška na tému "Spoločenská zmluva a príkazná zmluva"
 • Desiata prednáška na tému "Kvázikontrakty a bezdôvodné obohatenie
 • Jedenásta prednáška na tému "Delikty
 • Dvanásta prednáška na tému "Dedičské právo

Archív prednášok TU

                                                                                          JUDr. Martin Gregor, PhD.

Prednášky z Rímskeho práva pre potrebu študentov študijného programu "Ekonómia a právo"

Prednášky pre študentov programu "Ekonómia a právo" sú dostupné v osobitnom tíme v aplikácii MS Teams ("Prednášky pre EaP"), pretože títo študenti nemajú prístup k streamu UK. Všetci študenti tohto programu v 1. ročníku sú členmi uvedeného tímu.