Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prednášky

Rozpis prednášok z Rímskeho práva 1 v odbore PRÁVO (denná forma)

 

Prednášky z Rímskeho práva 1 sa nachádzajú v aplikácii Stream. Môžete si ich pozrieť na tomto linku: https://web.microsoftstream.com/browse?q=%23KRPKCP

 

 • Prvá prednáška na tému "Úvod, povaha a rozdelenie rímskeho práva" sa nachádza TU
 • Druhá prednáška na tému "Pramene práva a interpretácia práva" sa nachádza TU
 • Prezentáciu z druhej prednášky na tému "Pramene práva a interpretácia práva" si možno automaticky stiahnuť po kliknutí TU
 • Tretia prednáška na tému "Osobné právo" sa nachádza TU
 • Štvrtá prednáška na tému "Právne skutočnosti (pojem a delenie), právne úkony a ich delenie" sa nachádza TU
 • Piata prednáška na tému "Náležitosti a obsah právneho úkonu, zastúpenie pri právnom úkone" sa nachádza tu TU
 • Šiesta prednáška na tému "Manželstvo v rímskom práve" sa nachádza TU
 • Siedma prednáška na tému "Poručníctvo a opatrovníctvo, právnické osoby" sa nachádza TU
 • Ôsma prednáška na tému "Vôľa a prejav vôle (nezhoda vôle s prejavom, vady právneho úkonu)" sa nachádza TU
 • Deviata prednáška na tému "Vecné právo I.: Úvod a základné pojmy, Pojem a systém vecného práva, druhy vecných práv" sa nachádza TU
 • Desiata prednáška na tému "Vecné právo II.: Nadobudnutie a zánik držby, Druhy, prvky a subjekt držby" sa nachádza TU
 • Jedenásta prednáška na tému "Vlastnícke právo I.: Pojem a osbah vlastníckeho práva, Druhy vlastníctva" sa nachádza TU
 • Dvanásta prednáška na tému "Vlastnícke právo II.: Nadobudnutie vlastníckeho práva (pôvodné a odvodené spôsoby nadobudnutia), Obmedzenie vlastníckeho práva v súkromnom a verejnom záujme, Právna ochrana vlastníckeho práva, Spoluvlastníctvo" sa nachádza TU 
 • Trinásta prednáška na tému "Vecné práva k cudzej veci: úvod, systém vecných práv k cudzej veci, záložné právo (ručný záloh a hypotéka), služobnosti" sa nachádza TU

Prednášky z predmetu "Rímske právo 2"

Vážení študenti, 

v rámci výučby predmetu "Rímske právo 2" v prvom ročníku bakalárskeho stupňa študijného programu PRÁVO (denná forma) sa všetky prednášky nachádzajú v systéme "Microsoft Stream", kde si ich môžete vypočuť. Prednášky prevažne nahral pán prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD. 

Link: https://web.microsoftstream.com/browse?q=%23KRPKCP

Pre Vašu lepšiu orientáciu si Vám dovoľujeme nižšie poskytnúť rozpis prednášok podľa toho, ako na seba tematicky nadväzujú: 

 • Prvá prednáška na tému "Procesné právo" sa nachádza TU
 • Druhá prednáška na tému "Pojem záväzok a prvky záväzkového vzťahu" sa nachádza TU
 • Tretia prednáška na tému "Poistenie záväzku" sa nachádza TU
 • Štvrtá prednáška na tému "Obsah a zánik záväzkov" sa nachádza TU
 • Piata prednáška na tému "Zodpovednosť za nesplnenie záväzku" sa nachádza TU
 • Šiesta prednáška na tému "Reálne kontrakty" sa nachádza TU
 • Siedma prednáška na tému "Verbálne a konsenzuálne kontrakty - kúpna zmluva" sa nachádza TU
 • Ôsma prednáška na tému "Nájomná zmluva" sa nachádza TU
 • Deviata prednáška na tému "Spoločenská zmluva a príkazná zmluva" sa nachádza TU
 • Desiata prednáška na tému "Kvázikontrakty a bezdôvodné obohatenie" sa nachádza TU
 • Jedenásta prednáška na tému "Delikty" sa nachádza TU
 • Dvanásta prednáška na tému "Dedičské právo" sa nachádza TU

                                                                                          JUDr. Martin Gregor, PhD.

Prednášky z Rímskeho práva pre potrebu študentov študijného programu "Ekonómia a právo"

Prednášky pre študentov programu "Ekonómia a právo" sú dostupné v osobitnom tíme v aplikácii MS Teams ("Prednášky pre EaP"), pretože títo študenti nemajú prístup k streamu UK. Všetci študenti tohto programu v 1. ročníku sú členmi uvedeného tímu.