Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Publikácie katedry

NOVÁ PUBLIKÁCIA KATEDRY

Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva si dovoľuje úctivo oznámiť, že člen jej kolektívu, JUDr. Martin Gregor, vydal novú vedeckú monografiu, ktorú týmto dávame všetkým študentom a záujemcom o rímske právo do láskavej pozornosti. 

Pre viac podrobností môžete kliknúť sem: https://www.knihyleges.cz/rimsky-stat-a-pravo-za-vlady-cisara-augusta