Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Publikácie katedry

NOVÁ PUBLIKÁCIA

Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva si dovoľuje úctivo oznámiť, že Mgr. Matej Mlkvý, PhD. LL.M., vydal novú vedeckú monografiu s názvom "Mechanizmy pôsobenia rímsko-kánonického práva v Anglicku", ktorú týmto dávame všetkým študentom a záujemcom o rímske právo do láskavej pozornosti. 

Pre viac podrobností môžete kliknúť sem: https://www.wolterskluwer.sk/sk/mechanizmy-posobenia-rimsko-kanonickeho-prava-v-anglicku.p4246.html

Ďalšie monografie Katedry (v predaji)