Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

doc. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva
docent
107 SB
+421 2 9012 9289
Utorok - 08:30 - 10:30

doc. JUDr. Matúš Nemec PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva
docent
+421 2 9012 9308
Utorok - 13:30 - 15:00

JUDr. Mgr. Petra Capandová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
konzultačné hodiny: pon. 16:00 - 16:40 ut. 16:00 - 16:40

JUDr. Martin Gregor

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Interní doktorandi

JUDr. Martin Gregor

Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva
Doktorand(2.dTDSP3, denný)
+421 2 9012 2012
107 SB
Streda - 14:00 - 16:30

Mgr. Dominika Veselá

Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva
Doktorand(1.dTDSP3, denný)
+421 2 9012 9396
106 SB
Konzultačné hodiny: Pondelok 8:00-9:00
Pondelok - 08:00 - 09:00

Sekretariát

Mgr. Dominika Veselá

Právnická fakulta UK, Ústav klinického právneho vzdelávania
referent v administratíve, i. n.
+421 2 9012 2026
310 SB