Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

doc. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva
docent
107 SB
+421 2 9012 9289
Pondelok 10:45 - 11:30
Utorok 10:45 - 11:30

doc. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva
docent vysokej školy, univerzity

JUDr. Mgr. Petra Capandová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
konzultačné hodiny: pon. 16:00 - 16:40 ut. 16:00 - 16:40

JUDr. Martin Gregor PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
107 SB
+421 2 9012 2012
Streda 16:45 - 18:45

Interní doktorandi

Mgr. Dominika Veselá

Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva,
2.dTDSP15
+421 2 9012 9396
106 SB
Konzultačné hodiny: Pondelok 8:00-9:00
Pondelok 08:00 - 09:00

Sekretariát

Mgr. Dominika Veselá

Právnická fakulta UK, Ústav klinického právneho vzdelávania
referent v administratíve, i. n.
+421 2 9012 2026
310 SB