Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Vedúci katedry

prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave,
docent
+421 2 9012 9308
+421 2 9012 9308
105 SB
Streda 13:10 - 14:10
Štvrtok 15:15 - 16:15

Profesori

prof. ThDr. PaedDr. Ján Duda, PhD.

Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva,
profesor vysokoškolský, univerzitný

prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD.

Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva,
docent
+421 2 9012 9308
+421 2 9012 9308
105 SB
Streda 13:10 - 14:10
Štvrtok 15:15 - 16:15

prof. ICDr. Cyril Vasiľ, PhD.

Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva,
profesor vysokoškolský, univerzitný

prof. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD.

Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva,
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421290129308
105 SB
Utorok 13:00 - 14:00
Utorok 16:00 - 17:00

Docenti

doc. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva
docent
+421 2 9012 2014
+421 2 9012 9289
106 SB
Utorok 10:40 - 11:40

Odborní asistenti

Mgr. Valéria Terézia Dančiaková, PhD.

Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva,
odborný asistent vysokej školy, univerzi

JUDr. Martin Gregor, PhD.

Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
107 SB
+421 2 9012 2012
Pondelok 17:00 - 19:00
Utorok 17:00 - 19:00
Konzultácie sú možné na MS Teams po dohode emailom

Interní doktorandi

Mgr. Ján Ivančík

Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva,
2.dRIMP19
105 SB
Streda 07:30 - 09:30

Mgr. Lukáš Hájek

Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva,
1.dRIMP19
107 SB
Konzultácie sú možné na MS Teams po dohode emailom.
Utorok 10:00 - 11:30

Sekretariát

Mgr. Dominika Veselá

Právnická fakulta UK, Ústav klinického právneho vzdelávania
Odborný referent / Specialised clerk
+421 2 9012 2026
+421 2 9012 2026
210 SB