Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Vedúci katedry

prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave,
docent
+421 2 9012 9308
+421 2 9012 9308
105 SB
Streda13:10 – 14:10
Štvrtok15:15 – 16:15

Profesori

prof. doc. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc.

Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva,
profesor
+421 2 9012 2014
+421 2 9012 9289
106 SB
Pondelok08:00 – 09:30

Mons. prof. ThDr. ICLic. PaedDr. Ján Duda, PhD.

Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva,
profesor vysokoškolský, univerzitný

prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD.

Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva,
docent
+421 2 9012 9308
+421 2 9012 9308
105 SB
Streda13:10 – 14:10
Štvrtok15:15 – 16:15

prof. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD.

Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva,
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421290129308
105 SB
Utorok13:00 – 14:00
Utorok16:00 – 17:00

Docenti

doc. JUDr. Martin Gregor, PhD.

Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva,
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9012 2012
107 SB
Konzultácie sú možné na MS Teams po dohode emailom
Pondelok17:00 – 19:00
Utorok17:00 – 19:00

Odborní asistenti

Interní doktorandi

JUDr. Lukáš Hájek

Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva,
2.dRIMP19
107 SB
Konzultácie sú možné na MS Teams po dohode emailom.
Utorok10:00 – 11:30

Mgr. Ján Ivančík

Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva,
3.dRIMP19
105 SB
Streda07:30 – 09:30

Sekretariát

Mgr. Dominika Veselá

Právnická fakulta UK, Ústav klinického právneho vzdelávania
Odborný referent / Specialised clerk
+421 2 9012 2026
+421 2 9012 9471
210 SB
210 SB