Zamestnanci

doc. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc.

Právnická fakulta UK, Katedra rímskeho práva, kanonického a cirkevného práva
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/592 44 289
Miestnosť
107 SB
Poznámka
Konzultačné hodiny: Streda 10.00 - 11.45
Publikačná činnosť

doc. JUDr. Matúš Nemec, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra rímskeho práva, kanonického a cirkevného práva
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/592 44 308
Miestnosť
105 SB
Poznámka
Konzultačné hodiny: uto 10:00 - 12:0
Publikačná činnosť

JUDr. Katarína Lenhartová, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra rímskeho práva, kanonického a cirkevného práva
odborný asistent/assistent professor
Telefón
02/592 44 396
Miestnosť
106 SB
Poznámka
Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 16.00
Publikačná činnosť

Mgr. Jana Prnová, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra rímskeho práva, kanonického a cirkevného práva
odborný asistent/assistant professor
Telefón
02/592 44 308
Miestnosť
105SB
Poznámka
Konzultačné hodiny v LS 2017/2018:
streda 12:15 - 13:40
(konzultačné hodiny platia iba počas výučbovej časti semestra)
Publikačná činnosť

Interní doktorandi

JUDr. Martin Gregor

Právnická fakulta UK, Katedra rímskeho práva, kanonického a cirkevného práva
Doktorand (2.dTDSP3, denný)
Poznámka
Konzultačné hodiny:
Piatok 07,00 - 08,00 alebo podľa dohody
Publikačná činnosť

Mgr. Dominika Veselá

Právnická fakulta UK, Katedra rímskeho práva, kanonického a cirkevného práva
Doktorand (1.dTDSP3, denný)
Telefón
02/592 44 471
02/592 44 396
Miestnosť
310 SB, 106 SB
Poznámka
Konzultačné hodiny:
Pondelok 8:00-9:00
Publikačná činnosť

Sekretariát

Mgr. Dominika Veselá

Právnická fakulta UK, Ústav klinického právneho vzdelávania a telesnej kultúry
Odborný referent / Specialised clerk
Telefón
02/592 44 471
Miestnosť
310 SB
Právnická fakulta UK, Katedra rímskeho práva, kanonického a cirkevného práva
Doktorand (1.dTDSP3, denný)
Telefón
02/592 44 471
02/592 44 396
Miestnosť
310 SB, 106 SB
Poznámka
Konzultačné hodiny:
Pondelok 8:00-9:00
Publikačná činnosť