Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Vedúci katedry

prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave,
docent
+421 2 9012 9308
+421 2 9012 9308
105 SB
Utorok09:30 – 10:30
Štvrtok10:00 – 11:00

Profesori

prof. doc. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc.

Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva,
profesor
+421 2 9012 2014
+421 2 9012 9289
106 SB
Utorok08:00 – 09:00
Štvrtok09:15 – 10:15

prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD.

Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva,
docent
+421 2 9012 9308
+421 2 9012 9308
105 SB
Utorok09:30 – 10:30
Štvrtok10:00 – 11:00

Docenti

doc. JUDr. Martin Gregor, PhD.

Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva,
docent vysokej školy
+421 2 9012 2012
107 SB
Na konzultácie sa objednáva vopred emailom.
Utorok15:15 – 16:45
Streda15:15 – 16:45

Odborní asistenti

Mgr. Valéria Terézia Dančiaková, PhD.

Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva,
odborný asistent vysokej školy
107 SB
Utorok11:00 – 12:30
Streda09:30 – 10:30

Mgr. Ján Ivančík, PhD.

Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva,
odborný asistent vysokej školy
105 SB
Pondelok10:40 – 11:40
Piatok10:40 – 11:40
+421 2 9012 9308
Konzultácie sú možné na MS Teams

Mgr. Jana Prnová, PhD.

Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
106 SB
+421 2 9012 2001
Štvrtok10:40 – 11:40
Štvrtok08:15 – 09:15
Konzultácie sú možné aj cez MS Teams

Interní doktorandi

Nenašla sa osoba ktorá vyhovuje vyhľadávacím kritériam

Sekretariát

Mgr. Dominika Veselá

Právnická fakulta UK, Ústav klinického právneho vzdelávania
Odborný referent / Specialised clerk
+421 2 9012 2026
+421 2 9012 9471
210 SB