Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Vedúci katedry

prof. JUDr. Matúš Nemec PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave,
docent
+421 2 9012 9308
+421 2 9012 9308
105 SB
Utorok 10:40 - 11:40
Štvrtok 10:40 - 11:40

Profesori

prof. ThDr. PaedDr. Ján Duda PhD.

Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva,
profesor vysokoškolský, univerzitný

prof. JUDr. Matúš Nemec PhD.

Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva,
docent
+421 2 9012 9308
+421 2 9012 9308
105 SB
Utorok 10:40 - 11:40
Štvrtok 10:40 - 11:40

Docenti

doc. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva
docent
+421 2 9012 9289
107 SB
Pondelok 10:45 - 11:30
Piatok 09:00 - 10:00

doc. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva
docent vysokej školy, univerzity
+421290129308
105 SB
Utorok 13:00 - 14:00
Utorok 16:00 - 17:00

Odborní asistenti

JUDr. Mgr. Petra Capandová PhD.

Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
106 SB PraF
Pondelok 17:30 - 18:10
Streda 17:30 - 18:10

JUDr. Martin Gregor PhD.

Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
107 SB
+421 2 9012 2012
Utorok 07:00 - 07:45
Streda 10:45 - 12:00

Interní doktorandi

Mgr. Ján Ivančík

Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva,
1.dTDSP15
105 SB
Streda 07:30 - 08:30
Streda 08:30 - 09:30

Mgr. Dominika Veselá

Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva,
3.dTDSP15
+421 2 9012 2026
310 SB
Konzultačné hodiny: Pondelok 8:00-9:20

Sekretariát

Mgr. Dominika Veselá

Právnická fakulta UK, Ústav klinického právneho vzdelávania
referent v administratíve, i. n.
+421 2 9012 2026
310 SB