Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Vedúci katedry

prof. JUDr. Matúš Nemec PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave,
docent
+421 2 9012 9308
+421 2 9012 9308
105 SB
Streda 13:10 - 14:10
Štvrtok 15:15 - 16:15

Profesori

prof. ThDr. PaedDr. Ján Duda PhD.

Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva,
profesor vysokoškolský, univerzitný

prof. JUDr. Matúš Nemec PhD.

Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva,
docent
+421 2 9012 9308
+421 2 9012 9308
105 SB
Streda 13:10 - 14:10
Štvrtok 15:15 - 16:15

Docenti

doc. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva
docent
+421 2 9012 9289
107 SB
Utorok 09:15 - 11:10

doc. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva
docent vysokej školy, univerzity
+421290129308
105 SB
Utorok 13:00 - 14:00
Utorok 16:00 - 17:00

Odborní asistenti

JUDr. Mgr. Petra Capandová PhD.

Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
106 SB PraF
Utorok 17:30 - 18:10
Streda 17:30 - 18:10

JUDr. Martin Gregor PhD.

Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
107 SB
+421 2 9012 2012
Utorok 10:00 - 11:30
Streda 10:00 - 11:30

Interní doktorandi

Mgr. Ján Ivančík

Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva,
1.dRIMP19
105 SB
Streda 07:30 - 09:30

Sekretariát

Mgr. Dominika Veselá

Právnická fakulta UK, Ústav klinického právneho vzdelávania
Odborný referent / Specialised clerk
+421 2 9012 2026
+421 2 9012 2026
210 SB