Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dokumenty

Otázky a zoznamy právnych predpisov

Povinné predmety:

Priebežné hodnotenie (písomná časť):

 Zoznam odporúčaných právnych predpisov na skúšku z povinných predmetov

Povinne voliteľné predmety:

Výberové predmety:

Štátna skúška:

Témy záverečných prác

  • Témy bakalárskych prác a témy diplomových prác sú zverejňované prostredníctvom systému AIS
  • Odporúčaný okruh ZBP a DP jednotlivých členov katedry nájdete TU.
  • Témy a okruhy rigoróznych prác