Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dokumenty

Otázky a zoznamy právnych predpisov

Povinné predmety:

Priebežné hodnotenie (písomná časť):

 Zoznam odporúčaných právnych predpisov na skúšku z povinných predmetov

Povinne voliteľné predmety:

  • Európske správne právo
  • Právo životného prostredia I./Environmentálne právo I. - pozri v sekcii sylaby
  • Právo životného prostredia II./Environmentálne právo II. - pozri v sekcii sylaby
  • Právo životného prostredia EÚ - pozri v sekcii sylaby

Výberové predmety:

Štátna skúška:

Témy záverečných prác