Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Informácie ku skúškovému obdobiu

Všeobecné informácie k používaniu právnych predpisov na skúškach

Predmety, ktorých výučbu a skúšanie zabezpečuje Katedra teórie práva a filozofie práva, nevyžadujú - vzhľadom na ich teoretický charakter - použitie právnych predpisov na ústnych skúškach.