Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Informácie o výučbe

Informácia k zaraďovaniu do rozvrhu

Denná forma štúdia

V súvislosti so zaraďovaním do rozvrhu, resp. ohľadom vzniknutých kolízií v rozvrhu v  letnom semestri akademického roku 2022/2023 kontaktujte e-mailom zástupcu vedúceho katedry JUDr. Tomáša Mészárosa, PhD., a to výhradne len v prípadoch, ak potrebujete vyriešiť Vami nezavinenú kolíziu v rozvrhu. 

 

Externá forma štúdia

Kontaktná/prezenčná výučba predmetu Teória práva 2 v externej forme štúdia prebieha v priestoroch prednáškovej sály Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (amfiteáter). Alternatívne sa študenti externého štúdia môžu pridať do tímu v aplikácii MS Teams pomocou kódu: a0hvymu

Kontaktná/prezenčná výučba predmetu Právna a politická filozofia v externej forme štúdia prebieha v priestoroch prednáškovej sály Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (amfiteáter). Alternatívne sa študenti externého štúdia môžu pridať do tímu v aplikácii MS Teams pomocou kódu: 4f9vx77

Kontaktná/prezenčná výučba predmetu Právna filozofia v externej forme štúdia prebieha v priestoroch učebne č. 618 NB v novej budove Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (vchod Múzejná ulica). Alternatívne sa študenti externého štúdia môžu pridať do tímu v aplikácii MS Teams pomocou kódu: c7whhqw

Kontaktná/prezenčná výučba predmetu Právna etika v externej forme štúdia prebieha v priestoroch učebne č. 618 NB v novej budove Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (vchod Múzejná ulica). Alternatívne sa študenti externého štúdia môžu pridať do tímu v aplikácii MS Teams pomocou kódu: ytddnim

Inštrukcie k aktuálnemu priebežnému hodnoteniu

Teória práva 1/Právna a politická filozofia

(denná a externá forma štúdia)

V skúškovom období zimného semestra akademického roku 2022/2023 sa opravný/náhradný pokus v súvislosti s priebežným hodnotením realizuje formou ústneho preskúšania pred samotnou skúškou. 

Bližšie detaily nájdete v sekcii: Všeobecné informácie k priebežnému hodnoteniu

Právna filozofia - informácie a podklady k seminárnej práci

Navrhované/odporúčané okruhy seminárnych prác

Šablóna pre seminárnu prácu 

Informácie k výučbe predmetu Združovacie právo

Učebný text k predmetu Združovacie právo nájdete v elektronickej verzii na nasledovnom odkaze