Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dokumenty

Sylaby

Povinné predmety

Povinne voliteľné predmety

  • Základy sociológie práva
  • Logika pre právnikov

Výberové predmety

Program "Ekonómia a právo"

Témy záverečných prác

Témy rigoróznych prác

• Témy diplomových prác

• Témy bakalárskych prác