Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

ŠVOČ

Študentská vedecká odborná činnosť

Detaily o ŠVOČ

Témy prác na KTPaSV

doc. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA

 1. Argumentačné chyby v právnej historiografii : príklad Slovenského štátu
 2. Pastiš : postmoderné umenie a postmoderné duševné vlastníctvo
 3. Svojpomoc – právnohistorická a právnofilozofická analýza
 4. Organizačné právne normy
 5. Práva a slobody právnických osôb
 6. Simulovaný právny úkon a ochrana dobrej viery
 7. Asociačné právo k športovému podujatiu
 8. Online hazard a jeho regulácia

JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD.

 1. Interpretácia právneho úkonu

JUDr. Rudolf Kasinec, PhD.

 1. Falšovanie umeleckých diel z pohľadu práva
 2. Právny rozmer tzv. protestných piesní (Protest songs)

<output></output>