Zamestnanci

prof. PhDr. František Gahér, CSc.

Právnická fakulta UK, Katedra teórie práva a sociálnych vied
profesor vysokoškolský, univerzitný
Publikačná činnosť

doc. PhDr. Jarmila Chovancová, CSc.

Právnická fakulta UK, Katedra teórie práva a sociálnych vied
docent / associate professor
Telefón
02/592 44 270
Miestnosť
PraF 611 NB
Poznámka
Konzultačné hodiny - LS 2017/2018
Utorok - 8.00 - 10.00 hod.
Publikačná činnosť

prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M.

Právnická fakulta UK, Katedra teórie práva a sociálnych vied
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/592 44 560
Miestnosť
615a NB
Poznámka
Konzultačné hodiny:
Pondelok 13.45-15.10
Utorok 13.45-15.10
V prípade potreby iný termín po dohode mailom.
Publikačná činnosť

JUDr. Branislav Fábry, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra teórie práva a sociálnych vied
odborný asistent
Telefón
02/592 44 635
Miestnosť
609 NB
Poznámka
Konzultačné hodiny:
pondelok 12:40 - 13:40
piatok 12:45 - 13:45
Publikačná činnosť

doc. JUDr. Rudolf Kasinec, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra teórie práva a sociálnych vied
docent / associate professor
Telefón
02/592 44 303
Miestnosť
612 NB
Poznámka
Konzultačné hodiny:
Utorok 13.30 - 15.00 hod.
Publikačná činnosť

Mgr. Andrea Kluknavská, PhD., LL.M.

Právnická fakulta UK, Katedra teórie práva a sociálnych vied
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/592 44 635
Miestnosť
NB 609
Poznámka
Konzultačné hodiny:
Po: 14,30 - 15,10
Ut: 13:00 - 13,40
Publikačná činnosť

JUDr. Tomáš Mészáros, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra teórie práva a sociálnych vied
odborný asistent / assistant professor
Telefón
02/592 44 343
Miestnosť
613 NB
Poznámka
Konzultačné hodiny (letný semester, ak. r. 2017/2018)
Pondelok 7:50 - 8:30
Štvrtok: 17:00 - 17:40
Publikačná činnosť

JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M.

Právnická fakulta UK, Katedra teórie práva a sociálnych vied
odborný asistent/assistant professor
Telefón
02/592 44 343
Miestnosť
613 NB
Poznámka
Konzultačné hodiny
Pondelok: 08,20 - 09,00
Štvrtok: 13,45 - 14,25
Publikačná činnosť

Mgr. Ján Šurkala, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra teórie práva a sociálnych vied
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/592 44 303
Miestnosť
612
Poznámka
Konzultačné hodiny (letný sem. ak. roka 2017/2018 - výučbová časť):
Pondelok: 10:45 - 11:45
15:15 - 16:15
- prípadne po dohode e-mailom
Publikačná činnosť

Interní doktorandi

Mgr. Michal Krajčovič

Právnická fakulta UK, Katedra teórie práva a sociálnych vied
Doktorand (2.dTDSP3, denný)
Miestnosť
609 NB
Poznámka
Konzultačné hodiny (ZS 2017/2018):

Štvrtok 7.50-8.30, prípadne podľa dohody emailom
Publikačná činnosť

Mgr. Ladislav Križan, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra teórie práva a sociálnych vied
Doktorand (2.dTDSP3, denný)
Telefón
02/592 44 635
0905 279 839
Miestnosť
627 NB alebo 609 NB alebo športová hala v suteréne NB
Poznámka
Konzultačné hodiny v ZS 2017/18 do 18.12.2017 vrátane :
Pondelok 10.00- 10.45 v 627 NB alebo 609 NB alebo športová hala v suteréne NB prípadne iný termín na základe predchádzajúcej dohody emailom alebo cez Facebook.
Publikačná činnosť

Mgr. Olexij Mychajlovyč Meteňkanyč

Právnická fakulta UK, Katedra teórie práva a sociálnych vied
Doktorand (1.dTDSP3, denný)
Miestnosť
609 NB
Poznámka
Konzultačné hodiny (LS 2017/2018):

Utorok 9.15-10.45, prípadne podľa dohody emailom.

Sekretariát

Renáta Martinkovičová

Právnická fakulta UK, Katedra správneho a environmentálneho práva
secretary
Telefón
02/592 44 380
02/592 44 675
Miestnosť
315 SB, 615 NB
Poznámka
Konzultačné hodiny:

pondelok - KSEP - 9.00-11.00 hod., m. č. 315 SB

utorok - KTPSV - 9.00 - 11.00 hod., m. č. 615 NB

streda - KSEP - 9.00 - 11.00 hod., m. č. 315 SB

štvrtok - KTPSV - 9.00 - 11.00 hod., m. č. 615 NB
piatok - KSEP - 9.00-11.00