Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Zamestnanci

prof. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol.

Katedra teórie práva a sociálnych vied,
profesor
+421 2 9012 2031
0911 992 715
2031
NB 609
Pondelok13:00 – 14:00
Pondelok 13.00 - 14.00 alebo sú konzultačné hodiny možné po dohode emailom.

prof. Mgr. Mgr. Andrej Démuth, PhD.

Katedra teórie práva a sociálnych vied,
profersor vysokej školy
609
Konzultačné hodiny po dohode emailom
Streda08:00 – 09:10

prof. PhDr. František Gahér, CSc.

Katedra teórie práva a sociálnych vied,
profesor
S 518
Pondelok12:00 – 14:00
Utorok12:20 – 14:20
Utorok14:20 – 14:20

prof. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD.

Katedra teórie práva a sociálnych vied,
profersor vysokej školy
+421 2 9012 2094
611NB

doc. JUDr. Branislav Fábry, PhD.

Katedra teórie práva a sociálnych vied,
odborný asistent
+421 2 9012 2030
609 NB

doc. JUDr. Rudolf Kasinec, PhD.

Katedra teórie práva a sociálnych vied,
docent
+421 2 9012 9303
612 NB
Konzultačné hodiny po dohode mailom.

doc. JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M.

Katedra teórie práva a sociálnych vied,
odborný asistent
+421 2 9012 2037
613 NB
Konzultačné hodiny po dohode e-mailom

doc. JUDr. Martin Turčan, PhD.

Katedra teórie práva a sociálnych vied,
docent
+421 2 9012 9560
615 NB
Streda11:00 – 12:00

Mgr. Renáta Kišoňová, PhD.

Katedra teórie práva a sociálnych vied,
odborný asistent vysokej školy
611 NB
Piatok11:00 – 12:00
Konzultačné hodiny prípadne aj po dohode e-mailom. Výskum: Právna a politická filozofia, interdisciplinárne skúmanie teórií spravodlivosti, morálne a estetické emócie
Piatok 11:00-12:00

Mgr. Olexij Mychajlovyč Meteňkanyč, PhD.

Katedra teórie práva a sociálnych vied,
KTPFP
+421 2 9012 9303
612 NB
https://comeniusuniversity.academia.edu/OlexijMete%C5%88kany%C4%8D
Piatok13:00 – 14:30
Konzultačné hodiny prípadne aj po dohode e-mailom. Výskum: - prirodzenoprávne a pozitívnoprávne myslenie v 20. storočí; - právny realizmus; - právna subjektivita nonhumánnych entít (s akcentom na Rights of Nature); - právo a umenie; - ľudské práva menšín.

Mgr. Nikolas Sabján, PhD., LL.M.

Katedra teórie práva a sociálnych vied,
odborný asistent
613 NB
Utorok10:00 – 12:00
Výskum: • Kritická právna teória • Neo/post-marxizmus a právo • Feministická právna teória/gender a právo • Antidiskriminačné právo • Medzinárodné právo verejné Aktuálne výskumné projekty: Sankcie z pohľadu práva EÚ a medzinárodného práva verejného Práva transrodových osôb Dezinformácie, Cognitive Warfare, vplyvové operácie a právo https://comeniusuniversity.academia.edu/NikolasSabjan

Interní doktorandi

Mgr. Marián Ruňanin

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK
1.dTDSP15
613 NB
Výskum: - Sloboda prejavu - Otázky právneho štátu a demokracie - Ľudské práva a slobody - Utilitarizmus, klasický liberalizmus a právo
Streda10:00 – 16:00

Mgr. Frederika Vešelényiová

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK
1.dTDSP15
413 Sb.
Pondelok09:15 – 10:45

Mgr. Sára Majerová

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK
2.dTDSP15
+421 2 9012 2076
611 NB
Konzultačné hodiny po dohode e-mailom. Výskum: • rodové štúdie, • právo a umenie, • kritická právna teória, • feministická právna teória, • Ius et religio.

Sekretariát

Renáta Martinkovičová

Katedra správneho a environmentálneho práva
secretary
+421 2 9012 2113
315 SB, 615 NB
Konzultačné hodiny: KSEP, KTPSV, ÚEP Mailom na základe dohody Utorok-9.00-11.00 hod. Streda-9.00-11.00 hod.